Slaget på Isefjord

Slaget på Isefjord

Slaget på Isefjord fandt sted på den skæbnesvangre dag i august 1943, hvor samarbejdspolitikken mellem Danmark og Tyskland braste sammen, og den tyske besættelsesmagt indførte militær undtagelsestilstand.

I august måned var spændingerne mellem Danmark og Tyskland blevet værre, og man havde mistanke om, at der ville ske et kup mod den danske flåde og hær. Der var derfor skærpet beredskab på artilleriskibet Niels Juel.

D. 29. august 1943 lå Niels Juel (original stavemåde Iuel) i Holbæk Havn efter en øvelse i Isefjord.

Lidt over klokken 4 om morgenen kom en besked til skibet. Den var sendt via hemmelige radiosignaler og beordrede mandskabet til enten at søge mod svensk område eller sænke skibet. På grund af vejret blev skibet forsinket, men omkring klokken 6 satte Niels Juel kurs mod Hundested. Besætningen blev advaret fra kysten mod tyske miner på ruten, så man valgte derfor i stedet at ankre skibet op og vente på yderligere ordrer fra orlogskaptajn Pontoppidan.

Tyske rekognosceringsfly opdagede dog, at skibet var ved at stikke af mod Sverige. Derfor indledte tyskerne flere flyangreb på artilleriskibet.

Ingen af de mange bomber ramte selve skroget, men alligevel blev skibet voldsomt beskadiget. Et besætningsmedlem ud af de ca. 329 om bord døde af sine kvæstelser, mens fire andre blev hårdt såret.

Skibet besvarede beskydningen, men vendte herefter stævnen ind mod fjorden igen. Tyskerne indstillede angrebet, og Pontoppidan beordrede skibet til Hundested. Dog valgte skibschefen Carl Westermann, som ud over at være kommandørkaptajn også var det danske folketings 1. næstformand, at sejle skibet til den modsatte side af Isefjorden. Kl. ca. 10.48 blev det sat på grund ud for Annebjerg, hvor Odsherreds Kulturhistoriske Museum nu ligger.

Her forsøgte besætningen at ødelægge skibet så meget, at det ikke ville kunne bruges af tyskerne. Besætningen smed kanoner, ammunition og andet udstyr over bord med samme formål.

Skibet var da også så svært beskadiget, at det måtte bjerges af tyskerne. Det skete i oktober 1943, hvorefter den tyske flåde, Kriegsmarine, ændrede navnet på skibet til Nordland og brugte det som skoleskib.

I 1945 slutter skibets historie i Eckernförde Fjord. Nogle kilder mener, at skibet blev sænket ved et bombeangreb af allierede styrker. Andre kilder fortæller, at det var skibets egen besætning, som placerede otte bomber på skibet og sank det. Niels Juel blev altså potentielt ødelagt af sin egen besætning.

Vraget ligger stadig i den tyske fjord den dag i dag.

Hvis du lægger vejen forbi Odsherreds Kulturhistoriske Museum, kan du se en af skibets kanoner, som svarede igen på beskydningen under angrebet. Her kan du også opleve en fin udstilling om Slaget på Isefjord. Kanonen er udlånt af Nordjyllands Kystmuseum i Frederikshavn, hvor fire af Niels Juels kanoner endte, efter at tyskerne havde overtaget skibet og udskiftet kanonerne.

Kilde: Odsherreds Kulturhistoriske Museum og Dansk Militærhistorie

Billede: M/S Museet for Søfart / Hansen, Hans J.

Koordinater:  Bredde: 55.914125
Længde: 11.822918

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Nordsjælland
Copyright 2024 © Havneguide.dk