Sælhunde

Bynavnet ”Hundested”

Har du nogensinde undret dig over navnet Hundested? Er det, fordi der gennem historien har været ekstraordinært mange hunde i området?

Faktisk er svaret ja – bare ikke den slags hunde, du måske tænker på.

Ud for den nuværende by Hundested lå der tidligere et stort stenrev med samme navn. Det strakte sig fra Spodsbjerg og langt ud i havet i en nordvestlig retning.

Det var et yndet ynglested for et stort antal sælhunde – deraf navnet ”Hundersted”, som for første gang dukker op i 1682 og betyder ”stedet med sælhunde”. Flere danske konger har drevet jagt efter de mange sælhunde med deres jagtselskaber.

For ca. 100 år siden blev revet fjernet. Materialet er brugt i flere havne langs Øresundskysten og endda som fundament på Trekronerfortet.

Revets fjernelse førte til en stor kysterosion, som man ikke havde forudset. De stejle skrænter ved Spodsbjerg i dag viser, hvor voldsomt det ændrede kysten. Der er nu sat store granitsten op som bølgebrydere og skræntfodsbeskyttelse for at beskytte kysten.

Selv om sælhundenes rev blev fjernet, kan du stadig opleve dem langs Nordsjællands kyst.

25 km nord for Sjælland, ude i Kattegat på den ubeboede ø Hesselø, bor der flere hundrede sæler, der bruger øen som deres yngleplads. Bestanden af spættede sæler i Kattegat er desuden stigende, så du kan også være heldig at se sæler liggende på strandene. De er især set ved Liseleje, Rågeleje og Tisvildeleje.

En af grundene til det stigende antal sæler er, at de ikke må jages i hverken Danmark eller resten af Norden, og derfor føler de sig meget trygge på vores strande – og ses jævnligt, til stor glæde for store og små naturelskere på strandtur.

Kilde: Halsnæs Kommune

Billede: VisitDenmark / Ribe Turist

Koordinater:  Bredde: 55.967496
Længde: 11.857575

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Nordsjælland
Copyright 2024 © Havneguide.dk