Tæt på Sverige

Tæt på Sverige

Danmark og Sverige har en lang, sammenkædet historie; for lang til at beskrive den helt her. Vi har bekriget hinanden igennem mange århundreder, og Sverige var i en lang periode under den danske krone. Forbindelsen næsten klos op af hinanden har formet kulturen på begge sider af sundet – både tilbage i historien og i nutiden.

Se bare på historien om øresundstolden.

I 1429 indførte den danske kong Erik den 7. af Pommern en told for de ikke-danske skibe, som ønskede at sejle igennem den smalleste passage mellem Sjælland (Helsingør) og Skåne (Helsingborg), der var del af Danmark frem til 1658. Hvis skibe nægtede at betale, affyrede man de kraftige kanoner på Kronborg for at tvinge dem.

Erik den 7. byggede i sin tid Ørekrog, der var Kronborgs forgænger, og som sammen med slottet Kernen i Helsingborg overvågede tolden. Også Malmøhus fæstning blev bygget for at styrke kongens magt over passagen.

Også de to navne ”Helsingør” og ”Helsingborg” hænger sammen.

Der er to måder at tolke betydningen af ”Helsingør”. Det kan enten stamme fra navnet på beboerne i området, helsinger, som er afledt af stednavnet Hals, som igen refererer til det smalle punkt i Øresund. Det kan også stamme fra ”Helsinge”, som er det gamle navn for næsset (Nordisk Forskningsinstitut). Helsingborg er på samme måde afledt af ordet Hals. Borg stammer muligvis fra højplateauet ”Landborgen”, der løber langs kysten. Det var her, kong Erik den 7. byggede sin fæstning Kernen.

Den tætte forbindelse eksisterer også den dag i dag: Helsingborg-borgere tager dagligt til Helsingør som en del af deres hverdagsrutine, og færgen mellem byen fragter pendlere frem og tilbage.

Helsingør er således en grænseby med en naturlig tilknytning til nabolandet, men det er ikke kun de to byer, som hænger sammen. Hele Øresundskysten forbinder os til Sverige gennem færgeruter og Øresundsforbindelsen; gennem spritruter og samarbejde i Greater Copenhagen.

Passagefestivalen er et andet eksempel på det tætte bånd mellem byerne i dag. Det er en transnational gadeteaterfestival med internationale kunstnere og forestillinger, der foregår på begge sider af sundet. Den arrangeres af Helsingør Teater og Dunkers Kulturhus i Helsingborg og har fundet sted i mere end 10 år. Forestillingerne finder sted ikke kun i Helsingør og Helsingborg, men også andre steder i Skåne og Nordsjælland. Festivalen afholdes i starten af august – læs mere om festivalen her.

Uanset om du oplever den særlige kobling mellem Danmark og Sverige fra land eller fra vand, er der ingen tvivl om, at afstanden mellem de to lande er ganske lille – både geografisk og kulturelt.

Billede: Google Maps

Koordinater:  Bredde: 56.090825
Længde: 12.592002

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Nordsjælland
Copyright 2024 © Havneguide.dk