Nordens Great Barrier Reef

Nordens Great Barrier Reef

Øresund er en kæmpe naturskat med sit helt enestående miljø.

I flere årtier har der i Øresund været forbud mod bundtrawling, hvor et tragtformet fiskenet bliver trukket hen over havbunden af et fiskefartøj. Det har resulteret i et usædvanligt rigt liv i havet med et væld af sunde fisk.

Øresund er også et helt særligt område, da Kattegats salte vand møder det ferske vand fra Østersøen her. Det skaber stærke strømme og en havbund, der myldrer af liv, koldtvandskoraller og hallopssamfund.

Øresunds unikke underverden bliver derfor kaldt ”Nordens Great Barrier Reef” af forskerne hos Øresundsakvariet.

På 30 meters dybde ud for svenske Råå findes Øresunds koralrev, Knähaken, som dækker ca. 1366 hektar. Det blev gjort til et marint reservat i Sverige i 2001. De stabile saltholdigheds- og temperaturforhold er skyld i den rige undervandsfauna i Knähaken. Koralrevet byder således på mange forskellige fiskearter, inklusiv kønsmodne torsk. Her er også muslingebanker og forekomst af store pighuder. Du kan læse mere om faunaen i koralrevet her.

NB: Området egner sig ikke til dykning på grund af de stærke strømme og den store dybde ved koralrevet.

Koralkalken, som findes i Øresund, er en meget porøs bjergart. Derfor kan den indeholde væsker og gas, såsom olie og naturgas. Råstofudvinding i Øresund kan have store konsekvenser for dyre- og fiskelivet i sundet, og derfor arbejder flere organisationer netop nu på at få sikret Øresunds unikke undervandsliv fremover.

Kilde: Øresundsakvariet, Øresundsvandsamarbejdet og Geocenter.dk

Billede: Øresundsakvariet / Kasper Nyberg. 

Koordinater:  Bredde: 55.961230
Længde: 12.613576

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Nordsjælland
Copyright 2024 © Havneguide.dk