Birkholm
Øfortællinger på haveguide.dk

Stormfloden 1872 forandrede Birkholm

Den 12. – 14. november 1872 oplevede det sydlige Danmark en voldsom stormflod. Den kostede 270 mennesker livet og vandmasserne blev målt helt op til 3,3 meter over daglig vande.

Birkholms højeste punkt er ikke mere end 2 meter, og beboerne på øen havde mange gange før oplevet oversvømmelser. Siden 1700-tallet har beboerne opført og vedligeholdt diger af tang, der indtil stormfloden i 1872 havde holdt vandet ude fra de dyrkede marker, når efterårets og vinterens storme rasede og sendte vandmasserne ind over øen. Men stormfloden 1872 var den værste i Danmark nogensinde.

På Birkholm boede dengang 89 indbyggere på øen. De havde tillid til de 2 meter høje og 4 meter brede tangdiger, der siden opførslen havde beskyttet øen mod det salte vand. Men da vandet denne novemberdag fortsatte med at stige op over digerne, søgte øens folk op på husenes lofter og ud på tagene.

Stormfloden oversvømmede hele øen og alle huse stod under vand. Alle Birkholms øboere overlevede, men vandets ødelæggelser var totale og næsten alle øens husdyr døde. Kun to huse stod tilbage efter stormfloden.

Allerede to år senere, var den gal igen. En ny stormflod oversvømmede Birkholm igen i 1874 og tangdigerne kunne heller ikke denne gang klare vandmasserne. De genopførte huse og gårde klarede sig bedre, men vandet efterlod markerne ødelagte af saltvand, så de ikke kunne dyrkes i mange år efter.

De gennembrudte diger måtte genopbygges, og det stod klart at der var behov for faste diger i stedet for tangdigerne. Arbejdet med at opføre to faste diger på Birkholm blev igangsat i 1875, og de står stadig klar til at beskytte øen i dag. Bydiget omslutter husene på øen og er 2,8 meter højt og 2100 meter langt. Udenfor ligger de lavere havdiger.

Det er ikke svært at forestille sig, at vedligeholdelsen af digerne er vigtig for øens beboere. Yderdigerne bliver brudt hvert år, men bydiget har ikke været brudt siden opførelsen i 1875. Det er øens beboere, der i fællesskab sørger for at digerne er vedligeholdte året rundt.

Birkholms beboerforening henstiller til, at besøgende på øen tager hensyn til digerne og vildtet. De opfordrer til at man nyder Birkholms smukke natur med omtanke og ser helst, at hunde holdes i snor.

Udforsk spændende fortællinger fra småøerne.
Lær desuden mere om Birkholm Havn her.

Kilder: http://birkholmbeboerforening.dk/

Marstal Søfartsmuseum: https://marmus.dk/images/pdf/download/Da%20vandene%20steg.pdf

Andre Ø-fortællinger

i sejleruniverset Småøerne
Copyright 2024 © Havneguide.dk