Svanesøen i Nivå
Gæve historier

Svanesøen i Nivå

Tæt på Nivå Havn ligger en gammel lergrav, som nu er en sø. Her holder mange svaner til, hvilket har givet den kaldenavnet ”Svanesøen” og gjort den til et eftertragtet udflugtsmål. Men historien om, hvordan søen i det hele taget er opstået, er ganske interessant.

I Nivå lå der i perioden 1701-1981 op til fire teglværker. Det mest kendte er nok Nivaagaard Teglværk, som var i drift fra 1701 til 1980. Teglværkets ikoniske ringovn blev opført i 1870, og den var i brug frem til 1966, hvor en ny tunnelovn overtog arbejdet.

Et andet teglværk i området var Sølyst Teglværk, som var i drift fra 1856 til 1981. Det var et af Danmarks største teglværker i sin tid, men nu er kun den nederste halvdel af en ringovnsskorsten tilbage.

Til fremstillingen af tegl skal der bruges masser af ler. Dette blev udgravet rundt omkring i området og ført til teglværket. Når man var færdig med at grave ler, fyldte man enten hullet med afrømmet jord eller lod det ligge hen, så det blev vandfyldt. Det er en af Sølyst Teglværks lergrave, som nu har forvandlet sig til den smukke Svanesø.

Besøger du søen i dag, kan du opleve både Danmarks nationalfugl, knopsvanen, og sangsvanen – og et væld af andre fugle.

Ligger din interesse under vandoverfladen, er søen også åben for lystfiskere. Nive Ås Lystfiskerforening lover, at der er meget at fange i de gamle lergrave i Nivå. Her kan du fx få gedder, suder, braser, rudskaller, skaller, karusser og storål på krogen. Læs mere på lystfiskerforeningens side om fiske-dagskort til søerne.

Besøger du Svanesøen, bør du også tage turen omkring Nivåbugtens strandengsområde. Området er det eneste af sin slags langs Øresundskysten nord for København, og det er fredet. Områdets terræn gør, at vadefugle på træk og andre vandfugle søger føde her. Om vinteren søger ænder og svaner ly i bugten.

Fugleværnsfonden har oprettet et fuglereservat på ca. 11 hektar på Nivå Strandenge med et fugletårn, hvorfra du kan spotte mange af områdets ynglefugle og trækfugle.

Kilde: Nivaagaard Teglværks Ringovn og Danmarks Naturfredningsforening.

(Billede: Google)

Koordinater:  Bredde: 55.936851
Længde: 12.525393

Andre Gæve historier

i sejleruniverset Nordsjælland
Copyright 2024 © Havneguide.dk