Da stormen Bodil ramte Gilleleje
Gæve historier

Da stormen Bodil ramte Gilleleje

Da stormen Bodil ramte Danmark torsdag den 5. december 2013, gik det især ud over kysterne. Med sine stærke vinde og medfølgende stormflod skabte Bodil kaos i hele landet.

Nordsjællands kyst blev også meget hårdt ramt, som også billedet viser.

Gilleleje Havn lignede nærmest en slagmark, da elementernes rasen var overstået. Ødelæggelserne for bådejerne var ubeskrivelige: Mange kunne kun finde resterne af deres både som drivtømmer, mens andres både var sunket til bunden af havnen. Også selve havnestrukturen var blevet beskadiget.

Værst gik det ud over lystbådehavnen. Broerne gik i stykker, el- og vandinstallationer blev ødelagt, og toiletbygningen blev ramt af en løsreven båd. I alt løb ødelæggelserne for havnen op i ca. 10 millioner kroner – og dertil kom ødelæggelserne i Gilleleje Sejlklub, Gilleleje Ro- og Kajakklub og Gilleleje Vintersvømmere, som også havde fået deres inventar og bygninger ødelagte.

Men beboerne i Gilleleje lod sig ikke slå ud.

115 dage efter stormen bød havnen igen velkommen d. 1. april 2014 med genopbyggede lystbådebroer, nye vand- og elinstallationer, nye skilte og en ny toiletbygning.

Frivillige satte hurtigt i gang med oprydningen, og byens foreninger og klubber oprettede ”SOS Gilleleje Havn”, hvis eneste formål var at samle ind til genopbygningen af lystbådehavnen. Der blev afholdt koncerter, bankospil, velgørenhedsbal, salg af smykker og hårklipninger. Alle samlede ind, og mange virksomheder donerede mandskab og materialer eller gav store rabatter.

Det særlige ved Gillelejes beboere er nemlig, at de står sammen – og det har de altid gjort. Derfor kaldte Hornbæk-beboere dem tilbage i 1800-tallet faktisk for ”kinesere”, da de havde nok i sig selv og ikke havde brug for andre (Helsingør Leksikon). Og det er tydeligt, at dette sammenhold er givet videre til nutidens generationer: Byens sammenhold og gåpåmod fik hurtigt havnen på fode igen.

Kilde og billede: Gilleleje Havn 

Koordinater:  Bredde: 56.130261
Længde: 12.311408

Andre Gæve historier

i sejleruniverset Nordsjælland
Copyright 2024 © Havneguide.dk