Mindetavle for opfinder
Gæve historier

Mindetavle for opfinder

I Skt. Olai Kirken i Helsingør, som er Helsingør Domkirke, findes en mindetavle for en særdeles vigtig mand i dansk søfartshistorie.

”Epitaf over kgl. Majestæts fyrforvalter Jens Pedersøn Grove” er opsat i 1640 og er placeret tæt på indgangen til kirken. Hans to hustruer er også mindet på mindetavlen, og en lysekrone skænket af Jens Grove hænger stadig i kirken.

Men hvem var egentlig Jens Pedersøn Grove?

Grove blev født i 1584 tæt på Viborg og døde i 1639 i Helsingør. Han var fyrmester på Skagen, herredsskriver og senere herredsfoged. Som herredsskriver var han embedsmand med arbejdsopgaver inden for jura, og med titel af herredsfoged var han var øverste juridiske myndighed og dommer i sit herred (område). Herredsfoged-titlen gik i arv, og fire-fem af hans nærmeste forfædre var også herredsfogeder.

Men hans titler er ikke det, der er vigtigt for søfartshistorien. Det er til gengæld den opfindelse, han udviklede for kongen.

Den danske konge ønskede at få holdbare og stærke lyskilder som fyr rundt omkring i landet, så handelsruterne med blandt andet Holland kunne blive mere sikre. De tidligere lanternefyr var simpelthen ikke effektive nok. Det største problem var at finde langtidsholdbare lyskilder. Man forsøgte med tællelys bag skærme, men det skabte ikke lys nok til skibene. For lidt lys var farligt og forårsagede utallige forlis langs de danske kyster.

Grove fandt på vippefyret i 1627, som brændte længere, var mere holdbart og lyste bedre. For dén indsats blev han udnævnt til ”Kgl. Majestæts fyrforvalter over alle danske strømme”. Med denne titel var det hans opgave at holde fyrene ved lige og betale alle udgifter til dem.

Groves opfindelse reddede utallige menneskeliv og blev brugt i Danmark i mere end 100 år.

Fyret har en enkel betjening: Man vipper jern-kurven ned til jorden, fylder den med brændbart materiale såsom kul og tænder op. Når fyrets kurv vippes op, kan den ses på lang afstand, og den kan derfor lede skibe sikkert i havn.

Kilde: M/S Museet for Søfart

Koordinater:  Bredde: 56.035661
Længde: 12.613678

Andre Gæve historier

i sejleruniverset Nordsjælland
Copyright 2024 © Havneguide.dk