Viking Tales

Vikingefortællinger - Samsø

Ravnegudens vinde vil føre dine sejl til hans ø, Samsø, og du føre dit skib direkte ind i hjertet af sagaerne.

Fra Ballen havn kan du gå på opdagelse ind på øen og finde ”Odinsbjerget” (Onsbjerg), og Samsø rummer ligeledes den mest berømte af alle vikingelegender, legenden om kong Angantyr.

Angantyr var en berømt Bersærker, som bar det forheksede sværd Tyrfing. Tyrfing skænkede endeløs magt og evig sejr på slagmarken, men med, fulgte også en forbandelse om evig fortabelse til ejermanden og hans slægt.

Sværdet forlangte blod, så Angantyr erobrede hele Danmark og grundlagde den første danske stat, med sit centrum på Samsø. Her konstruerede Angantyr en kæmpemæssig kanal, som borede sig tværs gennem øen, og kaldtes Kanhavekanalen. Med den på plads, kunne Angantyr placere sine drageflåder i Stavns Fjord, hvorfra den nu kunne slå til, både mod Øst og Vest.

Når du ligger til, ved Langør havn, befinder du dig faktisk i hjertet af Angantyrs flådebase, så hop fra borde og gå på opdagelse efter resterne af den berømte Kanhavekanal, hvor drageflåderne passerede i gammel tid. I Vikingetiden kaldtes Mårup Vig for Munarvagr, som betyder Længslernes bugt, og her samledes krigens mørke skyer over Angantyrs rige, for Tyrfings forbandelse skulle endelig indhente Danmarks første konge.

I et stort og mægtigt slag, mod en invaderende hær, faldt både Kong Angantyr samt hans 11 Bersærker-brødre omtrent i året 728 e.kr, og kongen blev højlagt, med det forheksede sværd ved sin side og omgivet af sine 11 brødre, i bakkerne langs Munarvagrs kyst. I dag kan du lægge til i Mårup havn og gå i fodsporene af Kong Angantyrs sidste kamp, eller finde hans gravhøje, som kaldes ”Angantyrs høje” i nærheden af Sælvig, og her finder du den sidste legende om den berømte bersærker-konge.

Angantyrs og hans brødres spøgelse ville ikke hvile i deres høje, fordi Odin ikke lod dem passere gennem Valhallas porte, så længe det forheksede sværd, Tyrfing var i deres besiddelse. Så om natten blev Samsø hjemsøgt af ildsøjler og lyn der stod op fra spøgelseskrigernes grave, og luften genlød af lydene fra svundne slag.

Dette blev ved indtil den dag da Angantyrs datter, den berømte skjoldmø Hervør, kom til øen, gik gennem de magiske ildsøjler og overtog det forheksede sværd, som sin arv, fra sin faders spøgelse. Siden hen faldt der ro over den smukke ø, og i dag hviler Angantyr trygt på Samsø.

Andre Vikingefortællinger

i sejleruniverset Det Blå Østjylland
Copyright 2021 © Havneguide.dk