Øfortællinger på haveguide.dk

Da Aarø var Tysklands nordligste ø

Der er mange spor på Aarø fra tiden, hvor øen var Tysklands nordligste ø. Fra krigen i 1864 og frem til genforeningen i 1920, gik den danske grænse ved Kongeåen. Aarø hørte med til den del af Sønderjylland, der kom til at høre under tysk herredømme.

Under 10 minutters gang fra havnen ligger Aarø By, med kirken placeret i udkanten af byen. Den ligner en traditionel dansk kirke, men den blev faktisk bygget mens øen var tysk. Kirken stod klar til indvielse i 1906, og blev ved lejligheden døbt Julekirke af biskoppen fra Slesvig.

Øboerne har helt op til vor tid ment, at navnet skyldes at kirken blev indviet ved juletid. Men nyere forskning har fundet en helt anden historie frem. Det viser sig nemlig, at Biskoppen havde været i Jerusalem sammen med det tyske kejserpar og besøgt den tyske kirke der. Og den hedder ikke overraskende også Julekirken. Biskoppen bragte navnet med til Aarø, til stor overraskelse for øens beboere

Digerne på Aarø er også en udflugt værd. Allerede på vejen fra havnen og op til byen støder du på et af øens to diger, der blev opført af russiske krigsfanger, der var indkvarteret på øen. Det er diget syd for vejen, der blev opført efter den store stormflod i 1872, hvor vandet brød igennem de gamle diger. Russerne byggede også diget, der beskytter øen på de nordlige kyster, og begge diger kaldes stadig i dag for ”Russerdigerne”.

Det første dige, der blev opført på øen stammer fra før Stormfloden. Det blev bygget i 1868 på ”Æ højvej”, der ligger lidt nord for Julekirken.

Digerne er vigtige på en ø som Aarø og øboerne har stadig i dag et digelaug, der vedvarende vedligeholder sikringen imod vandmasserne ved højvande.

Øen har i øvrigt også en 150 år gammel pumpestation til at afvande øen. Uden pumpestationen vil vandstanden være næsten 2,7 meter højere! Inddæmningen har givet mange ekstra hektar god landbrugsjord til øen.

Læs flere historier fra Aarø eller udforsk spændende fortællinger fra andre steder.
Lær desuden mere om Aarø havn her.

Kilde: Trap Danmark

https://aaro.dk/

Svend Åge Hansen

Adresse

Aarø 2
6100 Aarø
Danmark

Andre Ø-fortællinger

i sejleruniverset Småøerne
Copyright 2024 © Havneguide.dk