Søkortsfortællinger

Tåsinge Grund

De ringe vanddybder på Tåsinge Grund gør, at området hurtigt iser til, når vinteren bliver streng med længerevarende dag- og nattefrost. Det benytter strynboerne sig af, hvis isvanskeligheder gør færgefarten til Rudkøbing vanskelig eller umulig. Så etableres den gamle isvej efter kendte pejlemærker. Et hold måler dagligt isens tykkelse, som skal være 7 tommer. Vejen markeres med ris af gran. Udgangspunktet er for enden af Nørrevej på Strynø og landgangsstedet er Stjovl Havn, og vejen derned til bærer navnet Isvejen. Sidste gang isvejen var i brug var en uge i begyndelsen af 1995. Pendlere og skolebørn cyklede over isen og steg så i Stjovl ind i de forhåndenværende biler for at køre til skole eller arbejde i Rudkøbing eller Svendborg. Isvejen fungerede en uge, og i weekenden var der mange, som af nysgerrighed tog en fodtur til Strynø. Strynø Kro kendte sin besøgelsestid og opsatte midt på isvejen en tavle med dagens menu. Strynboernes iver efter at etablere isveje, fik i Rudkøbing folk til drillende at påstå, at: Når isen kan bære en krage, kan den også bære en strynbo! [COLUMN]Is omkring Strynø giver også nu omstunder isbådsforeningen lejlighed til at udfolde sig. Isbådene kommer ud af deres skjul, rigges op og med rasende fart – sommetider 50-60 km i timen – går det hen over isen. Undertiden hænder det, at isbåden kører i en vove, og så vanker der vådt tøj og våde fødder.

Tåsinge Grund besejles sommerdage kun af de små både og pramme, som ligger i bådelejet i Stjovl. Der fra fiskes eller foretages udflugter. Andre gæster er kajakfolk, der i grupper ror ud i Øhavet. Området mellem Tåsinge og Strynø og Birkholm er fra 1996 EU-fuglebeskyttelsesområde i henhold til Ramsar-konventionen, og al jagt og brætsejlads er forbudt. Ud på sommeren samles tusindvis af knopsvaner, når de fælder svingfjerene. Tåsinge Grund byder på rigelig føde, og her er de tillige forholdsvis uforstyrrede af feriefolket. På god afstand ses svanerne som en lang hvid streg, og man tænker ubevidst: sikke en mærkelig bølge. Men det er hundredvis af svaner og ikke en brækkende sø, man ser.

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk   

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2022 © Havneguide.dk