Søkortsfortællinger

Gennem Skaarup Sund til Thurø

Før Thurø blev brofast med en dæmning i 1934, var der flere forbindelsessteder mellem øen og Fyn. Thurø Bys mange blindgader mod sundet er fra denne tid, da al kontakt gik ad søvejen. Præstelandingen ved Thurø Kirke var det landingssted, hvor præsten en overgang blev sejlet over fra Fyn, fordi Thurø ikke havde egen præst. Øst for Præstelandingen har flere skibsbyggere trodset det lave vand og søsat en lang række skibe i 1800-tallets første halvdel. Da skibenes dybgang blev større, opgav man skibspladsen.

En lokal tømrermester, Jørgen Larsen, oprettede i 1908 en trækfærge‐forbindelse over Skårup Sund. Færgen var en kabelfærge, der blev trukket over sundet med et håndspil. Håndspillet blev skiftet ud med et motordrevet spil og senere igen med et eldrevet, som blev brugt indtil trækfærgens nedlæggelse i 1934. [COLUMN] Den hvide færgegård fra 1919 står stadig på Thurø tæt ved den gamle skibsbro. Strømmen ved dæmningen er stærk og sætter om sommeren scenen for lokale vovehalse, der springer fra broens rækværk.

Sydøst for Thurø stikker Thurø Rev faretruende ud i bæltet, og ”revprikken” skal passeres i god afstand. Thurø Rev er dannet ved aflejring på syd- og østkysten og har gennem tiden skabt standvolde. Tidevandet strømmer gennem naturlige render, og strandengens skrøbelige natur er fredet. Revet er i dag en populær nudist-strand, hvilket selvfølgelig ikke har noget at gøre med navnet på sommerhusområdet vest for Østerskov: ”Valborgs Kasse”. Det lidt pudsige navn stammer efter sigende fra skonnerten Valborg, hvis postkasse stod på kysten.

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk   

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk