Søkortsfortællinger

Dødemanden og Iholm

Grunden stak op over vandet i 1690’erne, da de første søkort blev tegnet, og er betydeligt større på ældre søkort. Før sejlrendens udretning hang Dødemanden sammen med Middelgrunden midt i løbet. I 1922 gravedes en del af barrieren væk for at lette sejladsen, og Dødemanden er i dag en selvstændig grund, der ligger og lurer mindre end to meter under overfladen.

Ufred er nok også grunden til, at en ukendt viking omkring år 1000 begravede en stor skat på den skovbevoksede ø Iholm sydvest for Dødemanden. To teglværksarbejdere fandt i 1853 flere sølvmønter, som en muldvarp havde skubbet op til overfladen, men turde ikke tage dem med hjem. [COLUMN]Et gammelt mundheld fortalte, at folk der snuppede nedgravet guld og sølv blev ramt af sygdom. En advarsel, der sikkert gjorde indtryk, da Svendborg netop var ramt en stor koleraepidemi, som krævede mange ofre. Arbejderne fik alarmeret herredsfogeden, der fik foranstaltet en udgravning på øen. Mere end 400 sølvmønter – heraf en del arabiske – blev udgravet. En arkæologisk undersøgelse i 1990’erne fandt ekstra mønter. Så mange, at Iholmskatten er en af de største sølvskatte herhjemme.

Hør Søkortsfortællingerne Dødmanden, fortalt af Marstal Museum her: http://youtu.be/99CZmE-3hbs

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk  

 

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk