Søkortsfortællinger

Farvandet mellem Ærø, Drejø og Avernakø

Endelig kan man fortsætte vestover og vælge Søby Havn eller gå ud forbi Skjoldnæs Fyr og videre i Lillebælt nordover eller sydover. De mange muligheder i form af havne og ankerpladser gør det også muligt at komme hurtigt af vejen, hvis det bliver skidt vejr med byger og kuling. Selv om farvandet er beskyttet, er søerne korte og hidsige, krapsø, og strømmen kan løbe stærkt i løbene – et par knob – rigeligt til at gøre sørejsen i en lille båd med ringe motorkraft træls. Den gang sejladsen altid foregik med sejl og årer, kunne en voldsom byge få slemme konsekvenser. Det skete, da drejøboer ifølge overleveringen i 1532 i deres både var på vej til barnedåb i kirken i Ærøskøbing. [COLUMN]De blev overrasket af et uvejr, og mange druknede inklusive barn og forældre. Den tragedie fik drejøboerne til at bygge deres egen kirke, som kunne indvies i 1535 – et år før reformationen. Det nye sogn fik desuden øerne Birkholm, Hjortø, Hjelmshoved og Skarø under sig. Kirkens placering uden for landsbyen, på et lavt sted længst mod syd har undret historikere, men ser man på søkortet forstår man udmærket hvorfor. Lige syd for kirken slår dybdekurven et sving tæt ind under land, så øjoller fra de andre af sognets øer let kunne lande her, og stedet er sikkert øens ældste landingsplads og havn.

Hør Søkortsfortællingerne fra området - fx Kleven Havn, fortalt af Marstal Museum her: http://youtu.be/KtyTwdXpNcM

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk   

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk