Søkortsfortællinger

Søby Havn

Sejler man langs Ærøs kyst fra Revkrog eller fra Urehoved, kommer man efter knap fem sømil til havnen i Søby, som er en udpræget færge-, fisker- og værftsby. Havnen vender mod nord, og fra søsiden ser man først siloen ved havnen og dernæst de skibe, som ligger for reparation ved værftet. Dette er et af de større tilbageværende danske værfter, og det dominerer den nordlige del af havnen med dokker og kraner, mens den sydlige del er forbeholdt fiskefartøjer og færgen. Lystbåde skal søge ind i den nye havn øst for færgehavnen. Færgeruten Søby-Faaborg er gammel, mens ruten Søby-Fynshav på Als er af nyere dato. Denne færgeforbindelse gik indtil 2009 fra Søby til Mommark på Als. Forbindelsen til Als eksisterede dog allerede før 1864, men den blev på grund af krigen og tabet af Sønderjylland afbrudt. For øens turisme er færgeruten til Als vigtig. Det samme gælder selvfølgelig Faaborgruten, som i øvrigt foretrækkes af mange vognmænd i stedet for Svendborg-Ærøskøbing. Søby er Ærøs største fiskerihavn. Den havde en årrække en del trawlbåde, som fiskede rundt omkring i Danmark. I dag er det mest mindre garnjoller, som tegner billedet. [COLUMN]En enkelt mand, nemlig Arthur Jørgensen, har betydet meget for erhvervslivet i Søby. Han startede i 1931 et reparationsværksted og senere en tilhørende motorfabrik. Søbymotorer var om bord i mange småskibe i 30’erne og 40’erne. Efterhånden udviklede virksomheden sig til et moderne skibsværft med en tørdok til 7000 brt. skibe. Værftet har bygget en del fartøjer til søværnet. I dag er værftet Ærøs største arbejdsplads.

Bortset fra den gamle mølle og en del gamle huse har Søby ingen seværdigheder, men havnen og dens omgivelser byder på nok af oplevelser. Det er en uspoleret havn, der stadig er levende. Man kan kigge på de skibe, som ligger til reparation, fiskefartøjer og fiskegrej, og på den gamle ophalerbedding er der sommetider en kutter eller et gammelt træskib, som er oppe for at få efterset og smurt bunden. Så er der færgerne og deres passagerer og endelig ligger der en dejlig badestrand lige ved siden af lystbådehavnen.

Hør Søkortsfortællingerne fra Søby Havn, fortalt af Marstal Museum her: http://youtu.be/EAt9vnfYowI

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk  

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk