Søkortsfortællinger

Skrams Flak

Efter slaget havde fire lybske skibe plyndret øerne syd for Faaborg, men Skrams skibe, der var gået ned gennem Lillebælt på samme tidspunkt, sænkede de fire skibe ved Bjørnø. Hvor det helt præcist fandt sted, vides ikke med sikkerhed. Men ifølge kilderne skulle Skrams flåde have ligget ved Skrams Flak, før den sejlede mod Svendborgsund, hvor den kæmpede sejrrigt mod den lybske flåde (se under afsnittet Svendborgsund). I forbindelse med Christian d. III’s kroning i 1537 blev Peder Skram slået til ridder og to år senere nævnes han som medlem af Rigsrådet. På grund af sin meget dristige krigsførelse blev han ikke uden grund kaldt ”Danmarks Vovehals”.

[COLUMN]Skrams Flak spiller i dag en helt anden, speciel rolle for søfarten. Den er paradoksalt nok stadig et samlingspunkt for søfarende. Skrams Flak er lodsmødestedet for Danpilot for de skibe, der mener, de har behov for lods til Faaborg eller gennem Svendborgsund til Svendborg. De coastere, der ligger i fast fart, kender området godt og bruger sjældent lods. Det er især krydstogtsskibe og kongeskibet Dannebrog, der anmoder om lods. Er man så heldig at have været lods på Dannebrog og selvfølgelig under trygge former har lagt til kajs, så vanker der efter sigende en medalje.

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk  

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk