Søkortsfortællinger

Knold, Drejet og Sinebjerg

Kysten mellem Knold ved Dyreborg og Bøjden har siden begyndelsen af 1900-tallet i høj grad været præget af sommerferie og fritidsliv. De ældste fritidshuse placerede sig naturligt nok næsten i vandkanten på lejede grunde ved de mest attraktive strande. De senere sommerhusbebyggelser kom til at ligge længere inde i landet, hvilket havde sin forklaring i lovgivning omkring bevarelse af naturen i kystnære områder. De to ældste, samlede bebyggelser udmærker sig både ved udseende, og at de fleste huse nærmest ligger på en strandgrund. I Det Sydfynske Øhav findes der flere lignende områder, der er skabt på samme tid. Især badehusene ved Ærøskøbing ud mod Revkrogen (55° 00.417’ N 010° 20.822’ E) og de tilsvarende i Marstal på Eriks Hale syd for lystbådehavnen er et besøg værd.

De første tre-fire bade/sommerhuse, der kommer frem på sydvestsiden af Knold, når man sejler mod vest, ligger i ly af den lave klint. Et enkelt af dem er helt specielt, idet det er bygget på pæle vel sagtens for ikke at have problemer bølger og højvande. De efterfølges af en næsten ubrudt stribe huse på Drejet. De fleste af husene blev opført i midten af 1930’erne på lejet grund. I dag er der lagt strenge restriktioner på, hvad man må og ikke må med hensyn til husenes udseende og om- og tilbygninger. På den måde forventer man, at området ikke mister sin oprindelige karakter af en beskeden badehusbebyggelse beliggende på et område, hvor man aldrig i dag ville få lov til at bygge noget som helst.

Det var Faaborgs bedsteborgere, der ville væk fra byen og ud til sol og strand, der lejede grundene af de lokale lodsejere. Enkelte grunde blev aldrig bebygget med et egentligt hus. Men med et læhegn kunne man også have lidt privatliv ved stranden.

Hvis man følger kysten videre mod vest, kommer man til endnu en samlet stribe badehuse beliggende på strandvolden med direkte adgang til vandet. Stedet, der hedder Sinebjerg (55° 04.655’ N 010° 10.664’ E), bestod oprindelig af nogle få fiskerhuse fra 1800-tallet. [COLUMN]Her kunne en fiskerfamilie altså brødføde sig selv. Stedet, hvor der har været slået en lille bro, eller jollerne er blevet trukket direkte på land med et spil, fungerede også som overfartssted til Lyø. Det var den hurtigste vej, hvis en læge fra Faaborg skulle til øen. Badehusene her blev bygget på samme tid, som de tidligere omtalte. Under krigen, hvor der var mangel på brændstof, havde Faaborgs vognmænd en god forretning med at køre familierne ud til fjord og strand med hestevogn. En af de nuværende ejere af et hus erindrer, at familien betalte 750 kr. for at få en tømrermester til at opføre deres lille badehus, der stadig fungerer i bedste velgående. En af familierne, der havde badehus, var en sagførerfamilie bestående af mand, kone og to børn samt en stuepige til det praktiske. Man kan undre sig over, hvordan de har kunnet være i et så lille hus.

Livet i de to beskrevne områder svarer meget godt til det, der fandt sted på Fedet, når Korsbæks elite tog på landet, som man kunne opleve det i Lise Nørgaards kendte TV-serie ”Matador”. I dag er der igen faldet ro over Sinebjerg. Nogle har fået lagt vand og el i deres huse. Andre har bevidst værnet om det gamle badehus og beholdt petroleumslampen og den lille jordkælder under en lem i køkkenet.

Ud over de mange fastboende sommergæster blev området ved Sinebjerg Strand også besøgt af mange andre. I 1930 blev der på lejet jord opført en isbod med tilhørende køkken og en stor sal. Det hele blev døbt ”Lunden”, og her blev holdt privatfester, foreningsfester, gymnastikopvisninger og sommerballer. Det var altid afholdsfester, fordi ejeren ikke havde spiritusbevilling. Men en kurv med bajere ude i det fri kunne hjælpe på det. Stedet blev drevet helt frem til 1974, hvor tiden var blevet en anden.

Længere henne ad kysten, opstod en nudist-campingplads med tilhørende nedgang til stranden. Mange sejlere har sikkert haft søkikkerten klar for om muligt at kunne skimte noget bart. I samme område havde Lindøværftet en campingplads for værftets medarbejdere, men den lukkede samtidig med værftet.

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk   

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk