Søkortsfortællinger

Grydeløbet ved Faaborg

Hvis man sejler fra øst mod Faaborg og er kommet vel gennem Grydeløbet, hvor det er en rigtig god ide at overholde de to røde og grønne bøjer, kan der sejles i en ret linje ind til Faaborg Havn. Her kan der i højsæsonen være et mylder af alskens lystfartøjer, der haster til og fra Faaborg. Hvis man er til den mere rolige og fredelige sejlads, vil det være en god idé at holde lidt til styrbord og sejle ind under land og følge kysten ind mod Faaborg. De første huse, man ser, er almindelige villaer med strandgrund. Derefter kommer feriehotellet Danland Faaborg. Nedenfor er der en almindelig offentlig badestrand med badebroer og en udspringsplatform. Til venstre for stranden kommer Klinteparken. I anlægget ligger Helligkors Kilde, der stadig springer. I forbindelse med den hellige kilde lå der fra omkring år 1500 og op i 1600-tallet et lille kapel, som kan have været betjent af munke fra det daværende Helligåndskloster i Faaborg. I en præsteindberetning fra 1623 fortælles det: Did søgte kranke og syge, ofrede og gav skænk og gave til den afgud, kastede stok og krykke, og gik sunde og karske hjem igen, og derhos en kilde, der badede de og toede [tørrede] sig hvide, herlige og fagre. Ja det må have været noget af en kilde! [COLUMN]Man kan næsten forestille sig præsten stå bag et træ og på afstand betragte herlighederne. Fra Klinteparken fører gangstien Langelinie helt ind til havnen. Det er en tur, man bør tage, hvis man kommer i land.

Længere henne ad kysten kommer endnu en park. Den hedder Voigts Minde. Her står der oppe på en bakke to kanoner, hvis løb stammer fra omkring år 1800. De tilhørende lavetter er kopier af tilsvarende fra samme tid. Hvis man pludselig hører kanontorden og ser krudtrøg, der går til vejrs, så vær ganske rolig. Det er løst krudt, der bliver skudt med, så kvinder og børn behøver ikke gå under dæk for kuglerne. Det er kun Faaborg Kanonerlaug i fuld ornat, der fyrer en salut af i forbindelse med et eller andet, der sker i byen eller måske er det kongeskibet Dannebrog, der har været på besøg. I dag er kanonerne symboler fra de krigshandlinger, der var i området i forbindelse med Englandskrigen 1807-14. Neden for parken har der i 1950’erne været en søbadeanstalt, der senere blev flyttet ud til Klinteparken. Helt henne ved havnen ses et helt nyt byggeri opført i 2013/14 i form af en søbadeanstalt, der er den femte i rækken af de badeanstalter, der siden 1905 har været med til at forsøde livet for byens borgere i sommermånederne.

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk  

 

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk