Søkortsfortællinger

Lyø Trille og GISELA

På vestsiden af revet ligger et område, der lokalt kaldes for Nordre Brøndgrav (55° 794’ N 010° 08.199’ E), fordi vanddybden er stærkt stigende ud fra kysten. Her skulle der efter sigende være et godt fiskeri efter fladfisk. På sydsiden af Lyø ligger en lignende lokalitet med samme kvaliteter. Den benævnes Brøndgraven.

Da lyøboerne kom ud af fjerene den 19. maj 1937, fik de syn for sagn om, at for østlige vinde er der ikke læ ved Lyø Rev. En tysk tjalk på 46 registertons ved navn Giesela stod på fast grund ikke langt fra stranden. Natten mellem den 18. og 19. maj havde en frygtelig snestorm raseret øhavet, og mange fartøjer havde derfor søgt læ mellem øerne. Den mulighed havde Giesela, der var lastet med 60 tons byggryn, altså også benyttet sig af. Desværre gik det ikke helt efter planen, for ankerkæden sprang. Da et par lyøboere og den lokale toldopsynsmand kom ned til skibet i løbet af formiddagen for at hjælpe det strandede mandskab, der var i god behold i land, var de lidt nervøse for, hvad der ville ske, når vandet begyndte at falde, og skibet lagde sig om på siden.Besætningen, der bestod af skipperen Johannes Gröpel og en ungmand på 20 år, begge fra Hamburg, kom sikkert i land. De havde klaret sig fint på skibet, fordi dækshuset var tørt, og de havde haft god varme fra skibsovnen.  [COLUMN]Men der var ca. en meter is på dækket, og maskinrummet stod næsten halvt under vand. Det samme var tilfældet med lastrummet.

Skipper Gröpel kontaktede sit forsikringsselskab i Hamburg og rejste derefter hjem. Men han skulle efter sigende have sagt til øboerne, at han ville komme tilbage. Men så kom krigen, og ingen på øen har set ham siden. Derimod kom forsikringsselskabet, og der var dykkere nede og se på, om der var økonomi i at hæve skibet. Det blev det aldrig, og øboerne begyndte stille og roligt at skære den gamle dame i stykker og sælge hende som gammelt jern eller bruge det til andre formål. I dag er det hele væk, men mon ikke der stadig ligger lidt rester under sandet?

På øen gik snakken om, at der måske havde været tale om forsikringssvig. Det er da muligt. Men den samme nat, hvor Giesela havde fået sprængt sine ankerkæder, skete det samme for Marstalgaleasen Ydun, som havde lagt sig i læ for stormen på nordsiden af Bjørnø. I løbet af natten blev begge ankerkæder revet over, og den drev på grund. Skipperen fik startet motoren, men den kunne ikke holde skibet. Det endte med søforhør, og afgørelsen blev, at grundstødningen var sket på grund af vejrforholdene, der benævntes som orkanagtige.

Hør Søkortsfortællingerne fra området i Helnæsbugten, fortalt af Marstal Museum her: http://youtu.be/1nM0RVDDikg

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk  

 

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk