Søkortsfortællinger

Siøsund

Adam Oehlenschläger kom i 1802 denne vej fra hovedstaden, da han skulle besøge apoteker Ørsted i Rudkøbing. Han skriver i Langelandsrejsen: Kom paa Smakken (i Korsoer), fik ondt, saa langsomt seiled, fra Nyborg fem Miils knudrede Vei, tænk dog i ottende Glas! Kom til Svendborgs Sund, over Bølgen i Sundet til Thorsing, siden paa Vovernes Ryg atter til Langelands By og tilføjer selvironisk Slige Bedrifter, da mener du værd at siunge for Folk, som Reiser har læst, der er gjort Jordklodskredsen omkring! I 1866 ophørte den privilegerede færgefart, og den nye dampskibsrute Svendborg-Rudkøbing-Marstal havde ingen interesse i at opretholde en sejlads mellem Vemmenæs og Rudkøbing. Konsessionen på sejladsen blev dog opretholdt af Sydfyenske Dampskibsselskab, og når kong vinter forhindrede dampskibssejlads, gik post og passagerer med isbåd over Vemmenæs-Siø-Rudkøbing og retur.[COLUMN]I 1925 genopstod den korte færgefart Vemmenæs-Rudkøbing imidlertid i en helt moderne form. Det var bilismens fremgang, der medførte bygningen af en lille motorfærge Vemmenæssund hos Ring Andersen i Svendborg og indretning af færgeleje ved færgebroen samt i trafikhavnen i Rudkøbing. Motorfærgen kunne medtage 5-6 biler, og det nye færgeselskab gav herefter Det Sydfyenske Dampskibsselskab konkurrence på ruten Svendborg-Rudkøbing. Især for ejere af et automobil blev Vemmenæsruten populær, og bag rutens oprettelse stod en del fremtrædende langelændere med automobil. Trafikken på Vemmenæs-Rudkøbing voksede og voksede med bilismen. I 1931 overførtes 9.639 biler, og i 1961 218.000 biler. Men året efter ophørte sejladsen ved Langelandsbroens indvielse. Stilheden sænkede sig igen over færgebroen og Vemmenæs. Der blev foretaget en ikke særlig heldig udbygning af færgebroen og stedet fungerer nu som lystbådehavn.

Hør Søkortsfortællingerne om Langelandsbroen, fortalt af Marstal Museum her: http://youtu.be/zjJJUEBVF4M

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk  

 

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk