Søkortsfortællinger

Revkrogen og Korshavn

I den østlige ende af Avernakø ligger en sikker naturhavn, der benævnes Revkrogen (55° 00.483´N 010° 20.970´E). Her ligger man fint i læ for sydlige-, vestlige og nordvestlige vinde. Der er pænt dybt vand næsten ind til stranden. I den nordlige ende af Revkrogen findes en lille privat havn, der hører til en villa, der i daglig tale kaldes for Mærsk-Møllers hus. Den anvendes i dag som sommerbolig for en gren af skibsrederfamilien af samme navn. Oprindelig blev huset opført og fungerede som sommerhotel i begyndelsen af 1900-tallet.

Det område, hvor villaen ligger, benævnes på ældre kort Kapelodden. Desværre er denne betegnelse fjernet sammen med mange andre maritime stednavne på både de nyere trykte og digitale søkort. Stednavnet har sin forklaring i, at der på dette sted har ligget et lille kapel, som sikkert blev opført en gang i middelalderen. At der på dette tidspunkt er blevet opført et kapel med kirkelig betjening, har uden tvivl sin baggrund i, at Revkrogen var en sikker naturhavn, hvor datidens handelsskibe kunne ligge for anker. I en præsteindberetning fra 1668 beretter præsten Jens Bang, at der på stedet lå en helligdom i form af et kapel, hvor munke i tidligere tider holdt messe. Ifølge en lokal beretning forsvandt de sidste rester af kapellets fundament i forbindelse med den kraftige stormflod i 1872, hvor store dele af det sydlige Danmark blev lagt under vand, og flere hundrede mennesker omkom på blandt andet Lolland. Så sent som i 1967 fandt den daværende ejer, frøken Mærsk-Møller nogle halve og hele munkesten på grunden.

I 1993 foretog Langelands Museum i samarbejde med det daværende Faaborg Kulturhistoriske Museer og Fyns Stiftsmuseum en prøvegravning for at få lokaliseret det middelalderlige kapel og den mulige gravplads. Der blev i flere søgefelter fundet munkestens- og teglstensfragmenter samt skeletrester fra gravpladsen. Så eksistensen af et grundmuret og teglhængt kapel med tilhørende gravplads blev dermed endeligt fastslået.[COLUMN]Hvis man sejler fra Revkrogen og følger nordkysten, kommer man til Korshavn, hvis navn utvivlsomt har en sammenhæng anlæggelsen af kapellet. Det samme gælder i øvrigt også for byen Munke, der ligger længere mod vest på den største af de to sammenhængende øer, der tidligere kun var forbundet med en landtange, som i stormvejr kunne være livsfarlig at bevæge sig ud på. Først i 1937 blev den nuværende vej med stensætninger indviet. At en trafiksikker vej mellem de to ”øer” først blev etableret så sent, resulterede i, at der var to mejerier til en befolkning på godt 300 mennesker omkring år 1900. Det ældste mejeri, der lå på Avernakø blev etableret i 1889 og det andet på Korshavn i 1914. Til gengæld var Korshavn først med et forsamlingshus i 1903 og derefter på Avernakø i 1910.

Selve Korshavn (55° 00,819´N 010° 19,010´E) er et roligt sted at ligge til i for natten. Der er pladser på begge siden af broen, der er godt beskyttet i selv kraftig vind. I den lille havn er der ikke alle de faciliteter, som man er vant til fra de større marinaer. Der er toilet, rindende vand og el. Det er et problem for nogen, men en stor befrielse for andre. Da dybden på de største pladser ikke er over to meter, er det også begrænset, hvor store fartøjer, man kan mase ind på plads. Så er man til fred og ro og sikre bademuligheder og god krabbefangst for sine mindre børn, så er Korshavn stedet.

I den anden af Avernakø mod vest ligger Avernakø Bådehavn (55° 02,414´N 010° 15,487´E). Den blev for nogle år siden udvidet med mange pladser og de faciliteter, man forventer i en moderne marina. Af gode grunde er havnen godt besøgt i højsæsonen. Der er spisemuligheder ved havnen og på den nu nedlagte skole, hvor der sommeren igennem serveres dagens ret m.m.

Hør Søkortsfortællingerne fra Revkrogen, fortalt af Marstal Museum her:http://youtu.be/u6b59YS-3wo og fra Korshavn her: http://youtu.be/qjJw5XMrclc

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk   

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk