Søkortsfortællinger

Marstal Havn og Red

Marstal Havn er nok værd at anløbe. Det langstrakte havnebassin er sommerdage stærkt trafikeret af lystbåde. Havnen har altid været en oplæggerhavn for byens mange skibe. Selv om flåden af sejlskibe og på det seneste også flåden af kystmotorskibe er forsvundet, og selv om færgetrafikken nu er ophørt, så er der altid noget at se på. To lokalt byggede skibe ligger som håndfaste beviser på byens skibsfart. Ved Eriksens Plads ligger Samka, et motorfragtskib fra 1956, og den nyrestaurerede skonnert Bonavista fra 1914. Den kan man gå om bord i. Skibet mangler dog rigning, motor og udrustning for at komme i fart. Eriksens Plads er en af de gamle skibsbygningspladser, og det var her den nyrestaurerede Bonavista løb i vandet igen pinsen 2012. Pladsen med værft er i Marstal Søfartsmuseums regi, og her kan den besøgende se fartøjer under istandsættelse og betragte og høre glødehovedmotorer, der startes op med passende mellemrum. På pladsen står en delvist spanterejst skonnert som skulptur over stedets rige skibsbygningshistorie. På visse tider har der været op til otte samtidige skibsværfter ved havnen. Flydedokken fylder godt i billedet og viser, at havnen stadig er aktiv. Den kom til Marstal i 1990 fra Gråsten. Længere mod syd passeres havnens ophalerbeddinger og til bagbord ligger på en lille ø en kalkovn. Øen er kunstig anlagt af ballastmaterialer samtidigt med, at man påbegyndte opførelsen af havnemolen. Herfra og sydefter, i byens oprindelige vinterhavn, er rammet en lang række af broer, der om sommeren er fyldt med gæstende lystsejlere. Marstal er den bedst besøgte af de danske havne. Omkring 17.000 lystbåde anløber havnen årligt – mange fra Tyskland og Holland. Inderst inde er et lavvandet område, hvor i gamle dage udtjente skuder blev slæbt ind for at rådne op, men fartøjerne var i generationer legeplads for byens opvoksende ungdom. For den, som kommer på egen køl, er et besøg på Marstal Søfartsmuseum et "must". Museet i Prinsensgade har en af landets bedste søfartssamlinger. I den lille fiskerihavn før Eriksens Plads ligger en af landets mindste færger – det er postbåden til Birkholm, og ved det gamle posthus står to klassiske mindesmærker: En obelisk og en stele for de søfolk, som mistede livet under Første og Anden Verdenskrig. 80 søfolk fra Marstal mistede livet under Anden Verdenskrig. [COLUMN]Et nyt ekspressionistisk mindesmærke i bronze og granit for krigssejlerne under Anden Verdenskrig står på færgebroen. I skal ikke blive glemt, hedder skulpturen. Glemt følte mange søfolk sig, da de efter traumatiske krigsoplevelser til søs endelig kunne vende hjem til et befriet Danmark.

Forlader man Marstal Havn nordpå og sejler længere ind i Øhavet, går sejladsen ad det Nordre Løb, som er vel afmærket. Kursen er stik nord, indtil den nordlige anduvning til Marstal, hvor renden drejer 90 grader og fører over i en ny rende. På styrbord side mod syd ligger sandholmene, og renden på 3,8 meters dybde går forbi Mandens Grund mod syd og Meyers Grund eller Venegrund mod nord (54,53,00 N og 10,34,00 Ø). Johan Anton Meyer var orlogskaptajn, og i 1820’erne og 30’erne stod han for opmåling af grunde i Det sydfynske Øhav og i Smålandsfarvandet. Når man sejler forbi anduvningsbøjen, er man på Bredningen.

I stedet for at følge den afmærkede rute kan man uden problemer med dybden fortsætte i nordlig retning til anduvningen for Mørkedybet. Man kan også gå hen mod den lille langstrakte ø Halmø og lade frokostankeret gå. Farvandet her kaldes Halmø Sund, men kun kajakker og pramme kan sejle mellem Ommelshoved og Halmø. Denne ø er en morænebakke, højest mod nord hvor en klint, Halmø Gavl, viser sig. Mod vest er øen lav og med strandenge. I moræneklinten yngler digesvaler, og på strandengene er kolonier af sølvmåge og stormmåge. Øens eneste gård er velbevaret og af den gamle slesvigske type med beboelse og stald i samme længe. Der blev avlet korn, som blev udskibet med pramme fra den lille bro. Det sidste fartøj, som tog fragt her, var paketbåden Mjølner, den gang hjemmehørende i Ærøskøbing. I dag er øens gård sommerbolig. Der dyrkes juletræer, og ejeren driver jagt. Tæt ved Halmø ligger Strandbyen Havn. Meget vand er der ikke i havnen, som er en småbådehavn, mest benyttet af fiskere. Kølbåde kan ikke komme ind her. Der lugter undertiden sommerdage af råddent tang, men havnen er hyggelig, og tæt på er der en lille badestrand. Der er kun kort vej op til skipperlandsbyen Ommel.

Hør Søkortsfortællingerne fra Marstal Havn, fortalt af Marstal Museum her: http://youtu.be/T15XFDxixTo og om Marstal værfter: http://youtu.be/crwewCJgyeQ 

Hør også om Ærøs badehuse: https://www.youtube.com/watch?v=-9uESBqaorw 

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk 

 

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk