Søkortsfortællinger

Pæregårdsbugten

I Pæregårdsbugten indtraf en usædvanlig begivenhed i 1808. Seks danske kanonbåde bombarderede Langeland! Sagen var den, at de spanske tropper, som i 1808 kom til Langeland som vore allierede i kampen mod England, gjorde oprør og ville hjem til Spanien for at slås mod Napoleons soldater. Spaniolerne afvæbnede de fåtallige danske styrker på øen. Oprørerne havde hovedkontor i Nyborg, men planen blev, at engelske skibe skulle transportere alle de oprørske soldater fra Langeland og videre hjem til Spanien.[COLUMN]Den danske overkommando var temmelig hjælpeløs, og den franske marskal Bernadotte ønskede heller ikke at gribe afgørende ind. Imidlertid fik de danske kanonbåde i Svendborg ordre til at sejle til Langeland og de valgte at løbe ind i Pæregårdsbugten og sendte i tre timer kanonkugler mod de spanske dragoner, som patruljerede langs kysten og var i kvarter i Pæregård, en af grevens ejendomme. Tre dragoner blev slået ihjel og Pæregårds bygninger beskadiget, men bombardementet var nytteløst, da det ikke blev fulgt op af noget forsøg på at invadere Langeland.

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk  

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk