Søkortsfortællinger

Revkrogen

Dansk Sejlunion har i øvrigt udlagt gule fortøjningsbøjer i Revkrogen, en god service for sejlere som er medlem af en sejlklub under unionen. De må kun benyttes 24 timer af samme fartøj. Lignende bøjer findes ved Lyø Havn og Korshavn. Inderst i Revkrogen ligger en dæmning foran det udtørrede Stokkeby Nor. Her lå et kvadratisk større voldsted, kaldt Borret, et senmiddelalderligt fæstningsanlæg, hvis rester desværre blev totalt ødelagt ved hensynsløs grusgravning i 1930’erne. Muligvis har Stokkeby Nor fungeret som Ærøs ældste naturhavn, og Borret har da været opført til beskyttelse af havnen mod overfald fra havet. Ude ved Borgnæs går landevejen ned langs stranden, og her var en lille ladeplads for skibe. Der lå også en vindmølle samt Ærøs eneste vandmølle. Vandmøllens bygninger er delvis bevaret med en statelig hovedbygning og mølledam.[COLUMN]Lastning og losning af fartøjer skete her som mange andre steder ved, at fartøjet sejlede så langt ind som muligt, og der blev så med pramme eller i enkelte tilfælde på hestevogn ført varer til og fra stranden og fartøjet. Ladepladsen blev benyttet af folk i Bregninge. To små ladepladser findes også henholdsvis nord og syd for Blakstensodde en god sømil nordøst af Borgnæs. Disse ladepladser blev brugt af beboerne i landsbyerne Skovby og Leby. Mellem Bregninge og Skovby er landet højt og stærkt faldende mod kysten. Ærøs højeste punkt, Synneshøj 67 meter over havet, ligger her. Det er en flot sejlads langs kysten med det høje land.

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk 

 

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk