Søkortsfortællinger

Ærøskøbing og Møllegabet

Landskabet er præget af denne græsning, idet kun tjørn og enkelte træer har overlevet. Tjørnene går under navnet pesttjørne, da det menes, at de står over grave, hvor ofre for pesten er stedt til hvile. Et græsningsselskab med 28 parter ejer øen. Selskabet udlejer også jagten, og en opsynsmand holder øje med øen. På kanten af Dejrø foretog undervandsarkæologer fra Langelands Museum i 1970’erne undersøgelser af en meget velbevaret jægerstenalderboplads. Den gang var øen større, og stenalderfolket boede ved stranden, hvor der var gode fangst- og fiskemuligheder. Dykkerne havde undertiden svært ved at få arbejdsro for nærgående lystfartøjer, skønt deres båd og lokaliteten var vel afmærket med dykkerflag. Usædvanlige fund blev gjort – blandt andet fandt man flåd og fiskesnører, et ålespyd og store udsmidningslag, såkaldte køkkenmøddinger. Heraf fremgik det, at stenalderfolkene havde en meget alsidig kost af fisk, marsvin, vildt og svin. Overraskende var det at finde menneskeknogler i køkkenaffaldet – åbenbart var jægerne kannibaler. Formentlig spiste man fjenderne for at få deres styrke.

Den gamle havn i Ærøskøbing er en perle, og det samme gælder byen. Her er som meget få andre steder i landet bevaret et sammenhængende gammelt havne- og bymiljø. Det giver naturligvis mange turister, som dels kommer i lystbåde dels tager færgerne – der sejler nu to styk – fra Svendborg. [COLUMN]Som de fleste andre gamle danske havne var skibsbroen i århundreder det eneste havneanlæg. Brogade eller Skibbrogade er i alle gamle søkøbstæder gaden ned til havnen. I 1800-årene begyndte man så at bygge bassinhavne, og en sådan gammel bassinhavn er Ærøskøbing, som også har bevaret et skibsværft, der nu arbejder med restaurering af gamle stålskibe. Et motorskib fra Egernsund, Vito bygget 1907, og et gammel dampskib fra Sydfynske Dampskibsselskabs flåde, Svendborgsund, bygget 1906, er under restaurering – en langvarig proces, som byens gæster kan følge med i. Det gamle Værft er et socialt tiltag med det prisværdige formål at give unge med forskellige vanskeligheder og problemer nogle arbejdsfærdigheder. Også den tremastede skonnert Fylla fra 1922, som sejler med skoleelever, har base på Det gamle Værft. En mærkværdighed på havnen er det lille, gamle hvidkalkede hus på sydøsthjørnet. Det er havnens kogehus. I sejlskibenes tid var det i en periode forbudt at bruge ild om bord, og kokken måtte i land for at koge aftensmaden i huset. Huset blev senere brugt til at koge beg og tjære – vigtige for vedligeholdelsen af træskibenes skrog og dæk. Lige neden for kogehuset er en trappe, som fører ned til vandet og udgør havnebadestedet. Omkring 12.000 lystbåde besøger hvert år Ærøskøbing Havn. Er den gamle havn overfyldt, kan man gå til marinaen umiddelbart vest for havnen eller ankre syd for den gamle havn. Her ligger en smuk gammel havnepromenade, hvor man på stranden neden for kan lande med sin slæbejolle eller gummibåd.

Hør Søkortsfortællingerne fra Ærøskøbing, fortalt af Marstal Museum her:   http://youtu.be/OdFP1c9Bu2E

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk     

 

 

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk