Søkortsfortællinger

Valdemars Slot

Tøsingerne har altid haft en tæt tilknytning til Valdemars Slot på Tronøret ved Lunkebugtens nordside. Det store gods har ejet næsten hele øen. En smed i Troense, der ejede sit eget hus og en stump have, kunne derfor med rette hævde, at Mig og saa Baronen vi ejer hiele Øen.

Hovedbygningen vender ansigtet mod søen – og det er ikke tilfældigt, for slottet har i de sidste 350 år tilhørt familien Juel, siden admiral Niels Juel fik slottet for de prisepenge, han vandt ved at give den svenske flåde et læsterligt nederlag i Køge Bugt en sommerdag i 1677.

Valdemars Slot fik sit nuværende udseende ved en restaurering sidst i 1800-tallet. Slottet blev dog anlagt i første halvdel af 1600-tallet, hvor Christian d. 4. besluttede sig for, at hans søn Valdemar Christian skulle have sin egen residens.[COLUMN] Murstenene til det imponerende byggeri blev lavet i Lundeborg og på Vemmenæs, og indskibet ved godsets egen skibsbro, hvor Helge nu ligger til. Valdemar Christian har dog aldrig været på slottet. 

Godsejerne på Valdemars Slot har altid haft en tæt tilknytning til det maritime miljø. Briggen Thorsengs Eeg var ejet af C. Juel-Brockdorff 1849-1862 og sejlede blandt andet til Flensborg. Skibets kaptajn H. J. Pedersen sendte i november 1861 et brev til sin reder, hvori han fortalte om skibets færd gennem øhavet. Med en vestlig storm i ryggen, i sne og regn, lænsede vi af Sted efter bedste Skjønne ned mellem Øerne og ankrede op kl. 10 formiddag for begge Ankerne ved Troense med alt vel ombord. Lettelsen ved at klare strabadserne gennem øhavets holme, rev og flak er tydelig. En af den gamle admirals efterkommere var sågar med til at opbygge den danske ubådsdivision i starten af 1900-tallet. Traditionen er fortsat til i dag, hvor Valdemars Slot huser Danmarks Museum for Lystsejlads.

Hør Søkortsfortællingerne fra Valdemars Slot, fortalt af Marstal Museum her: http://youtu.be/jTACw1cGO3M

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk  

 

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2023 © Havneguide.dk