Søkortsfortællinger

Stjoul

Fiskerne fra Stjoul havde placeret sig tæt på herligheden og Stjoul Fiskerihavn, for enden af Stjoul Fiskervej, putter sig stadig lige bag ved Rallerne.Den høje ø, Store Rallen, har indtil for nyligt haft græssende får, men ligger nu ugræsset hen.

Fiskernes daglige brug af det lavvandede farvand kræver grundigt lokalkendskab.[COLUMN]De lavvandede områder syd for Tåsinge har mange store sten, der er synlige ved lavvande, men ellers gemmer sig faretruende under havoverfladen. Hver eneste store sten og grund har haft eget navn, der ofte er koblet på stenens udseende. Hvidstenen og Sortestenskrogen langs Monnets kyst er for eksempel let forståelige.

Køb bogen med alle søkortsfortællingerne (inkl. søkort med QRkoder direkte til fortællingerne) på Marstal Søfartsmuseum - her online: www.marmus.dk  

Andre Søkortsfortællinger

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk