Boes Kilde – helligt vand med helbredende kræfter
Gæve historier

Boes Kilde – helligt vand med helbredende kræfter

Hvis du kigger rigtig godt efter fra stranden lige øst for Lynæs havn, så kan du spotte udmundingen af en hellig kilde ved foden af skrænterne.

Kilden er ikke afmærket, og det er meget svært at komme til den på grund af tilgroning, men det er muligt at finde den fra stranden.

Tilbage i Danmarkshistorien troede man, at Boes Kilde havde en helbredende virkning. Derfor valfartede folk til kilden for at blive helbredt, især hvis de led af øjensygdomme eller betændelse. Man har også fundet mønter i kilden fra folk, der søgte kildens helbredelse. Videnskaben har senere vist, at grundstoffet brom, som virker godt mod betændelse, er at finde i kildens vand.                   

Til trods for, at kilden den dag i dag ikke er afmærket og er svær at komme til, så har den været betydningsfuld for områdets historie. I 1700-tallet byggede man en trækasse med sten, som kildens vand løb igennem, og kilden var vandforsyningen for beboerne i området. Selv dem, der var rige nok til at have en privat brønd, måtte bruge kilden, da de havde problemer med, at vandet slap op i brøndene. Kilden var også vigtig for skibe i område, som forsynede sig med vand fra den til deres sejlture.

Hvor navnet ”Boe” stammer fra, er aldrig helt fastslået. De første skriftlige beretninger om kilden omtaler den blot som en hellig kilde. Navnet stammer sandsynligvis fra ejeren af strandloddet og ejendommen lige ved kilden: Bo Jensen. Derfor Boes Kilde.

Kilden har i årenes løb taget skade af det hårde vejr, til trods for flere reetableringer. For at finde kilden kan du følge Klintestien, som går fra Lynæs Havn i vest, langs kysten over St. Karlsminde og videre ud. Stien har mange steder en helt fantastisk udsigt over de to fjorde Isefjorden og Roskilde Fjord.

De fleste hellige kilder i Danmark bevarede deres lægedomsry langt op i 1800-tallet. Kildernes kræfter var efter sigende stærkest midsommernat. Sådan var det også for Danmarks nok mest kendte kilde, som også er at finde langs Nordsjællands kyster: Helene Kilde i Tisvildeleje.

Ifølge sagnet blev en skånsk pige, Helene, overfaldet og dræbt af røvere, som kastede hendes lig i havet ved den svenske kyst. En stor klippeblok steg op af havet og bar hendes legeme over havet til danske Tisvildeleje. Da de lokale forsøgte at bære hendes lig til områdets kirke for at give hende en kristen begravelse, blev hendes krop opslugt af jorden kun et par hundrede meter inde på land. En slugt åbnede sig i skrænten, og en kilde udsprang fra stedet.

Uhelbredeligt syge kom til kilden Skt. Hans Aften, hvor man skulle tappe alt det vand, man kunne drikke den kommende nat. Herefter skulle man gå til Helenes grav, lægge sig oven på den og drikke det medbragte vand. Ved daggry skulle man være helbredt for sin sygdom.

Selvom Boes Kilde ikke er lige så kendt, så er det stadig en kilde, der har været vigtig for de lokale. Den er bestemt turen værd, så kom og besøg den hellige kilde og nyd samtidig den smukke kystnatur, mens du er her!

Kilde: Dansk Historie Fællesråd og Halsnæs Kommune.

Billede: VisitNordsjælland.

Koordinater:  Bredde: 55.945644
Længde: 11.867999

Andre Gæve historier

i sejleruniverset Nordsjælland
Copyright 2024 © Havneguide.dk