Naturoplevelser

Voderup Klint på Ærø

Dannelsen af terrasserne på Voderup Klint skabes af udskridninger, som skyldes klintens særlige opbygning af blågrønt cryprina-ler. Cryprina er navnet på de molboøsters, der er efterladt i leret, som blev aflejret i det hav, der for ca. 100.000 år siden dækkede Danmark mellem de to sidste istider.

Klinten er fredet og klassificeret som et særligt landskabeligt og geologisk beskyttelsesområde. Naturplejen i området består i kreaturgræsning i sommerhalvåret og ingen sprøjtning og gødskning. Arealerne er offentligt tilgængelige.

Se mere om Voderup klint på www.detsydfynskeoehav.dk 

Andre Naturoplevelser

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk