Naturoplevelser

Svanninge Bakker

Den unikke natur i Svanninge Bakker med de mange højdedrag dækket af overdrev (overdrev er en særlig naturtype, som er i tilbagegang i hele Europa) har med de åbne, storslåede landskaber ofte været motiv for kunstmalere, fx ”Fynbo-malerne”, som kan nydes på Faaborg Museum.

Overdrev har typisk fungeret som græsningsarealer, hvilket har holdt bevoksningen nede. Derfor finder man i overdrevsnatur mange forskellige plante- og dyrearter. I Svanninge Bakker arbejder man med et naturgenopretningsprojekt, hvor man fx fælder træer og derved genskaber overdrev, hvilket har betydet at mange plante- og dyrearter er begyndt at vende tilbage.

Se mere på: www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/svanninge-bakker/  

Andre Naturoplevelser

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk