Naturoplevelser

Vilde heste på Langeland

De vilde heste på Langeland klarer sig selv året rundt med minimal menneskelig indblanding. På Sydlangeland kan du besøge ca. 60 vilde heste i området mellem Dovns klint i Syd og Søgård i nord og på Nordlangeland finder du ca. 25 vilde heste på Flået, der hører til Tranekær Gods.

Hestene er ikke kun i området til glæde for besøgende. De vilde heste har en vigtig funktion med at pleje landskabet. De afgræsser områderne, hvori de bor, så sollyset kan nå helt ned til jordoverfladen og give mulighed for at mange forskellige plantearter kan vokse her – og give føde til mange forskellige dyr.

De vilde heste har samme adfærd som heste i den vilde natur. De vil forsvare sig, hvis de føler sig truet. Følg derfor følgende færdselsregler, når du færdes indenfor hegnet hos hestene – for din egen sikkerhed:

  • Hold afstand til hestene – mindst 50 meter
  • Du må ikke klappe eller fodre hestene
  • Lad være med at gå ind imellem hestene. Der skal altid være plads til, at de kan komme væk
  • Lad føllene være i fred
  • Hunde må ikke medtages i det indhegnede område

Se mere om de vilde heste på www.langeland.dk og på Facebook: De Vilde Heste på Sydlangeland.

Andre Naturoplevelser

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk