Fotograf
Mads Hansen

Sønderskoven, Vejle

Sønderskoven ligger i den sydlige del af Vejle. Skoven har et spændende, afvekslende og kuperet terræn med mange væld og tilhørende bække. I skoven ligger også en stor skovlegeplads, der er opført af lærk og douglasgran fra områdets skove. Stisystemerne gør det let at komme rundt og er man på cykel går cykelruterne nr. 55 og nr. 57 også gennem Sønderskoven.

Sønderskoven har tilhørt byen siden 1498, hvor et kongeligt brev fortæller, at byens borgere havde brugsrettigheder til skoven, formentlig til græsning og hugst. 

Skoven strækker sig med sine ca. 300 ha over seks mindre skove. Både Vesterskoven, Tordenballe og Vindinggård Skov er beplantet med en meget stor variation af træer. Pugedal Skov er et stort dødishul, og en del af hullet henligger som mose.

Pedersholm Skovene tilhørte tidligere godset Pedersholm. I midten af middelalderen ejede kronen godset, og det har formentlig tjent som ladegård for Rosborg, den ruin, som kun lige kan skelnes som en forhøjning i Vejle Ådal. I skoven er skyttegrave synlige beviser for de tyske troppers tilstedeværelse under krigen i 1864.

Mørkedal Skov ligger på østsiden af Højen Å og er i hele vinterhalvåret mørk og kold. Naturmæssigt er den enestående, idet åen på grund af sit store fald fra kilden i Højen til udløbet i Vejle Å er ren som en bjergbæk. I åen findes døgnfluen Rhitrogena germanica, som det eneste sted i Danmark.

Langs Højen Å findes mange steder liden lærkespore, gul anemone, skælrod, storblomstret kodriver og den sjældne skarlagen bægersvamp. I området findes mange vandstære, isfugle og bjergvipstjerter, som lever af vandløbenes rige dyreliv.

Skovlegepladsen
Legepladsen har bl.a. tarzan-bane, hænge- og gangbroer samt indianerby og westerngade. Der er overdækkede opholdsfaciliteter samt grill- og bålsted med brænde til fri afbenyttelse. Parkering er ved Søndermarkshallen, Søndermarksvej 119. Fra bunden af P-pladsen er der en skovsti til legepladsen.

Adresse

Sønderskoven
7100 Vejle
Danmark

Andre Vandrestier

i sejleruniverset Det Blå Østjylland
Copyright 2024 © Havneguide.dk