Fotograf
VisitDenmark

Bjergruten

Underlaget på stierne er både grus og asfalt. Ruten slynger sig fra Hasle Bakker i vest gennem Skjoldhøjkildens spændende naturområde til True Skov i vest.

Kuperet terræn med forskellig vegetation

Området ved de tre nye bjerge ind mod Ringvejen er fra 1997 og præges af åbne arealer med høj urtevegetation. Fra bjergtoppene er der vid udsigt i alle retninger. Mod vest bliver landskabet gradvist mere tilgroet med små lunde, sumpskov og nyskov.

Rigt dyreliv

Den rige og varierede natur giver levested for en masse af de almindelig arter, men de mange mindre søer og vandhuller byder med lidt held også på isfugle og løvfrøer.

Se, hvad andre deler på Instagram

#bjergruten #visitaarhus #aarhusregion

Adresse

Jernaldervej 10
8210 Aarhus V
Danmark

Andre Vandrestier

i sejleruniverset Det Blå Østjylland
Copyright 2024 © Havneguide.dk