Flere og flere havne bliver certificeret sikker havn

05. maj 2022
Sikker Havn Certificeret havne

Redningsstiger og redningskranse, brandslukkere, hjertestarter og førstehjælp er flere af de ting, der er på plads i havnene. Derfor er havnene blevet certificeret som Sikker Havn. Certificeringen er et led i projekt Sikker Havn, der har til formål at forebygge drukneulykker og højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

Det er Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, FLID, der står for certificering af flest mulige af landets godt 300 lystbådehavne. Baggrunden for indsatsen er, at hver fjerde drukneulykke i Danmark kan relateres til færden på havne. Indsatsen er støttet af TrygFonden.

Ideen bag Sikker Havn er, at havnen med det rigtige udstyr og kendskab til, hvordan det anvendes, vil være i stand til at gøre en forskel i tilfælde af en ulykke. Mange havne ligger isolerede i forhold til det nærmeste redningsberedskab, og hjælpen kan derfor være længe undervejs. De første minutter kan være afgørende for liv eller død.  

”Det er i alles interesse, at vi får størst mulig sikkerhed i de danske lystbådehavne, så gæster og brugere af havnen kan færdes sikkert,” siger Jesper Højenvang, direktør i Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der står bag certificeringen, og uddyber:

”Certificeringen kræver bl.a., at havnen har opsat det mest vitale rednings- og sikkerhedsudstyr i hele havnen, og har udarbejdet en plan for, hvordan udstyret efterses og kontrolleres. Der skal derudover udarbejdes en plan for, hvordan havnens brugere og gæster informeres om betjening af udstyret.”

For at blive certificeret som Sikker Havn har Havnene gjort en ekstra indsats for at leve op til de sikkerhedskriterier, som samarbejdspartnerne bag projektet har opstillet som obligatoriske krav.

Disse havne er blevet Sikker Havn certificeret

 Fakta om Sikker Havn Certificering

  • Alle lystbådehavne, der er certificeret som Sikker Havn, må flage med Sikker Havn flaget.
  • En Sikker Havn certificering skal fornyes hvert 3 år.
  • En Sikker Havn certificering har til formål at højne og sikre følgende:
    • At der på havnen findes det mest vitale rednings- og sikkerhedsudstyr
    • At udstyret jævnligt kontrolleres og vedligeholdes
    • At havnens brugere får kendskab til udstyret og informeres om, hvordan det anvendes
  • TrygFonden donerer redningskranse og standere til de havne, som ønsker det. 

Flere nyheder

Copyright 2022 © Havneguide.dk