Fotograf
Samsø Erhvervs- og Turistcenter

Cykeltur på nordøen med udgangspunkt i Sælvig Havn

Med start i Sælvig cykler du mod øst indtil du når Havvejen, hvor du drejer til venstre og kører nordpå. Kort efter, i svinget mod Østerby, ses vejen Bisgård Forte. En forte (samsk: furde) er den fællesvej, bønderne i gamle dage brugte til at genne dyrene ud på overdrevne ved stranden, hvor der blev græsset. På den anden side af plantagen kan du, hvis du kigger til højre, se nogle bronzealderhøje ved Bisgård Mark. Herefter følges turen til Sælvigbugten, en af øens bedste badestrande.

Ved campingpladsen drejes til højre ad Staunsvej, her har du flyvepladsen på højre hånd. Et lille stykke inde i landsbyen følges vejen mod højre. Her kan du stå af og gå en tur ad Kastaniealléen ned til fjorden. For enden af alléen finder du en lille bådehavn – Stauns Havn. Fra havnen er der en stiforbindelse (bemærk at du ikke kan cykle ad denne sti) mod nord, herfra kan man se den store holm i fjorden, Hjortsholm, hvor der ligger rester af et borganlæg fra middelalderen.

Turen fortsætter ud af Stauns og nordpå ad fjordvejen, på turen nydes den flotte udsigt ud over Stauns Fjord og holmene i og udenfor fjorden. De nærmeste øer hedder Egholm og Sværm.

Når du kommer til Kanhave kanalen er du nået øens smalleste punkt. Vikingerne anlagde i 726 kanalen, der forbandt fjorden med havet vest for Samsø. Med adgang til havet både øst og vest for Samsø kunne basen i Stauns Fjord kontrollere skibsfarten gennem både Store- og Lillebælt. Samsø var centrum i landet og vikingerne havde dermed kontrollen.

Kanalen er ca. 500 m lang, 11 m bred og ca. 1,25 m dyb. Der er i dag ingen vand i kanalen, men det er nemt at forestille sig vikingernes færden, der er smukt visualiseret af den silhuet af et vikingeskib samt model ad kanalkanten.

Fra Kanhave kanalen går turen yderligere nordpå af Havvejen, efter godt 5 km kommer du til Mårup, hvor indkørslen til landsbyen er præget af skov. Mårup er en smuk landsby med flere gamle gårde. I Mårup kan du tage en afstikker til Mårup Havn, og ellers følges cykelstien til Nordby.

På vejen ses Nordby Kirke, der tårner op i højlandet. I vest og nordvest ses Nordby Bakker; et særpræget morænelandskab fra istiden.

Kort efter ankommer du til Nordby, som præges af det smukke gadekær med bindingsværkshuse rundt om. Nordby blev i 1990 kåret til Danmarks bedst bevarede landsby. Tæt på gadekæret ser man klokketårnet, der oprindeligt blev opført for at ringe til gudstjenester og andre kirkelige handlinger, da kirken lå langt udenfor byen og derfor ikke kunne høres. I dag ringes solen op og ned fra tårnet.

Overfor klokketårnet ses byens gamle Majstang, og bygningen bagved rummer både bibliotek og sogneudstilling. I Nordby kan man se de rødmalede by-brønde, der skønnes at være bygget for mere end 500år siden. Tag et kig ned i dem og få et indtryk af de imponerende stensatte sider.

Kør fra Nordby vest ud af byen mod Ballebjerg, der med sine 64 meter er Samsøs højeste punkt. Herfra kan du mod vest nyde udsigten over Tunø og længere i det fjerne Århus. Hvis du ser mod øst, ser man småøerne Kyholm, Lindholm, Rumpen og Vejrø. Ballebjergs udkigstårn, som blev opført i 1920, ejes i dag af Nordby borgerforening. Ballebjerg og tårnet er et populært sted for vielser.

Nu går turen tilbage mod Sælvig Havn via Nordby, Mårup og Havvejen.

Adresse

Nordøen
8305 Samsø
Danmark

Andre Cykelruter

i sejleruniverset Det Blå Østjylland
Copyright 2024 © Havneguide.dk