Fotograf
Gert Kjeldal

Åkjær Gods

Dyk ned i Åkjær Gods’ historie

Før 1340 hørte Godset under den holstenske ridder Markvad Rostrup, som var foged på Skanderborg Slot. I 1398 solgte arvingerne Godset til Århus Bispestol, og den kom under Reformationen i kronens eje som et kongeligt len under Skanderborg i perioden 1548-1660. Efter tabene af Skåne fik arvingerne efter rigsdrost Joachim Gersdorff i 1661 tildelt Åkjær som erstatning for tabt jord i Skåne. 

Tilbygningen i 1772

Formentlig er den øverste del af godset kommet til efter at Gersdorfferne har overtaget stedet eller senest i 1772, som det står anført på et par sandstenstavler graveret med bladguld ved hovedindgangen. Underetagen stammer fra 1300-tallet.

Arkitekturen på Godset

Åkjær Gods er trefløjet, opført med en etage i bindingsværk over en meget høj kælder beklædt dels med en kampesten dels med kvadrer. Hovedfløjen i syd har på gårdsiden en frontispice, og en ligeløbet trappe fører op til indgangen. Ved begge de lange sidefløje er der på gårdsiden en trappe op til gallerigangene. 
Hovedgårdens avlsbygninger ligger nordvest for godset.

Åkjær er lukket for offentligheden.

 

Uldrupgården

I begyndelsen af 1800-tallet blev der under Åkjær opført en gård til schæferi - et bygningsanlæg opført til et større fårehold, som kom til at hedde Uldrupgården. Gården er et stort firlænget kompleks af stråtækte bygninger. Det særegne ved gården er at den er bygget af holstenske arkitekter og er den eneste af sin art i Danmark. 
Gården består af stenhus og tre længer. Gården var under den tidligere ejer faldet total sammen trods fredningerne. Alt er nu totalrenoveret af godsejer Johan Koed-Jørgensen.

Andre Kulturoplevelser

i sejleruniverset Det Blå Østjylland
Copyright 2023 © Havneguide.dk