Fotograf
Visit Sydsjælland & Møn

Bøndernes Egehoved

Bøndernes Egehoved er en naturperle med overdrev, kær og strandeng. Når du træder ind af lågen kan du være heldig at møde det fredelige kvæg der græsser. Tidligere var det de lokale bønder fra Ambæk, der havde græsningsretten og den lange kontinuitet med planteædende dyr har givet en lysåben skov med overdrev og spredte træer og buske.

Kystskrænten er bevokset med gammel løvskov bl.a. Naur.
Her vokser også den gamle skovabild, som er et vildt æbletræ og på det vokser den sjældne svamp æblepig, som her har det eneste voksested i Danmark. Her findes kæmpe egetræer og flere store og krogede avnbøg. I de små vandhuller kan man opleve stor salamander og løvfrø. Løvfrøen er en lille grøn frø med hæfteskiver på tæerne. Om sommeren findes den ofte klatrende rundt i budskabet.

Går du ned over kystskrænten, kommer du til strandengen, hvorfra du har udsigt over Præstø fjord og over til Maderne. Kvæget går frit over det lave vand, mellem Maderne og Bøndernes Egehoved.  På strandengen vokser jordbærkløver, smalbladet kællingetand, strandvejbred, strandasters og strandtrehage.
Her er mange fugle bl.a. havørn og vandrefalk,flokke af gæs,  og stor skallesluger.  Hvis man fortsætter langs kysten vest på, kommer du til den noget mindre skov Slotshave skov. Her ligger der helt ud til kysten en helt fantastsk shelter plads.

Bøndernes Egehoved er privatejet skov. 

Man må færdes i skoven fra kl. 06.00 til solnedgang.

Parkering ved Roneklintvej 5

Adresse

Parkering ved Roneklintvej 5
4720 Præstø
Danmark

Andre Naturoplevelser

i sejleruniverset Sydsjælland og Møn
Copyright 2024 © Havneguide.dk