Fotograf
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Jelse Odde

P: Lundø Camping (N 56° 38.259', E 9° 8.907')
L: 4,9 km
Markering: Gul

 På denne tur er der en flot udsigt mod Salling og Himmerland. På Jelse Odde kan man ved lavvande gå 1 km ud i Limfjorden. Der er mulighed for at se sæler.

I stenalderen var Lundø en ø i Limfjorden, men efterhånden aflejrede havet materiale, så landet hævede sig og blev landfast. Nordspidsen af Lundø har strandvolde af grus og rullesten og afsluttes af det kilometerlange stenrev Jelse Odde. 

Lundø er en del af et stort EU-fuglebeskyttelsesområde, der omfatter hele Lovns Bredning med tilstødende strandenge. I området yngler forskellige almindelige vandfugle, men også arter som f.eks. klyder. I vinterhalvåret ses store flokke af svaner, ænder og skalleslugere. 

På P-pladsen er der opsat en informations-tavle, der viser hvor man kan gå, bade og opholde sig. Især strandene på Lundøs vestside er børnevenlige, fordi vandet kun meget langsomt bliver dybere.

Andre Vandrestier

i sejleruniverset Limfjorden
Copyright 2023 © Havneguide.dk