- Nyd vores destination og grib de mange muligheder

Enjoy Limfjorden

Loading...
  Eksempler på oplevelser
   Det Gamle Rådhus Det Gamle Rådhus er opført i 1846 efter tegning af arkitekt Nebelong. Stenene fra Nørre Vosborg Teglværk blev sejlet på hestetrukne pramme op ad Storå. Ved den festlige indvielse af rådhuset skulle en kanonsalut affyres, men den ulyksagelige kanon eksploderede og den ansvarlige for affyringen omkom. Bygningen fungerede blandt andet som ting- og arresthus. Bygningen blev fredet i 1960 og er sammen med Bomhuset og Nyboes Gaard de eneste fredede bygninger i Holstebro by. Udsmykning i trappeopgang er udført i 1957 af kunstneren Albert Emiel - lokalt kendt som Albert Emil Christensen. Freskomalerierne "Markedsdage i Holstebro" viser scener fra livet i Holstebro, hvor industrien afløste landbruget som det vigtigste erhverv. På hver sin side af indgangsdøren ses de to mindeplader, som Holstebro modtog i 1966 og 1980, da byen blev udpeget til Årets By. Desuden ses en mindeplade fra 2006, da Holstebro blev kåret som Danmarks Flotteste Handelsby samt en mindeplade fra Kulturarvstyrelsen. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev byrådet udvidet fra 15 til 21 medlemmer, og antallet af pladser i Byrådssalen blev udvidet. Byrådssalen står som da den blev brugt frem til 1986, hvor det nye rådhus blev taget i brug. Foran Det Gamle Rådhus står skulpturen "Kvinde på Kærre" af Alberto Giacometti. Hver hverdagsaften i juli og august kl. 19.30 kan man komme med på aftentur rundt til kunsten i Holstebro med Kulturvægterne. Turen slutter med at "Maren", som skulpturen kaldes i daglig tale, bliver lagt i seng ved at elevatoren, som hun står på, langsomt bliver sænket ned i hendes underjordiske sikringsrum. Om sommeren i uge 28 - 32 er der turistinformation ved Rådhuset. Det er også herfra, de gratis guidede byrundture om onsdagen i juli og august starter.           Kulturoplevelser Se på kort
   Krabbesholm Skov Krabbesholm Skov En dejlig skov, hvor størsteparten er løvskov. Især lægger man mærke til de mange århundreder gamle egetræer. Der er også flere orienteringsløb ruter og tre træningsstationer. Det er muligt at parkere ved havnen eller ved Restaurant A Hereford Beefstouw, Strandvejen 3. Der er også mange muligheder for vandreruter i det stærkt kuperede terræn. Krabbesholmskovens karaktertræer er eg og bøg sammen et bemærkelsesværdigt højt antal asketræer. En del af disse er over hundrede år, hvad der er ret usædvanligt.     Vandrestier Se på kort
   Fur Havn Lystbådehavnen er lille og hyggelig og ligger lige ved siden af færgelejet, hvorfra færgen sejler til Branden i Salling. I havnen er der også kuttere, der driver muslingefiskeri. Øen Fur rummer en spændende og særpræget natur, bl.a. molerklinter, hvor man kan finde fossiler, der er 55 mio.

  På Fur Havn er der servicehus for sejlere m/opholdsrum og køkken.  
  Ukategoriseret Se på kort