Fotograf
Nyborg Kommune

4. stop: Den sorte Kløversti - Shelterplads

Jagtenborg Skov

Jagtenborg Skov er blevet plantet i år 2000 på landbrugsarealer som erstatningsskov for arealer ryddet i forbindelse med bygning af Storebæltsforbindelsen. Skovens areal er på 12,8 hektar og indeholder både eng og mose. Skoven består af en blanding af løv- og nåletræer. Nåletræerne er fortrinsvist plantet på de højt beliggende mere næringsfattige arealer, mens løvtræerne er plantet på de lavere og mere frugtbare arealer.

Alle må benytte og overnatte i shelterne.

Der er stiforbindelse mellem skoven og Nyborg ad den gamle jernbanelinje, der gik til Fåborg. Stien går langs Ladegårds Å, forbi den nye udstykning Jagtenborg og videre forbi slagmarken ved Svenskehøjen, hvor den svenske hær blev slået 14. november 1659.

Adresse

Lindeborgvej
5800 Nyborg
Danmark

Telefon
+45 63 33 80 90
Email
visitnyborg@nyborg.dk

Andre Naturoplevelser

i sejleruniverset Sejlerparadiset Fyn
Copyright 2024 © Havneguide.dk