Sådan forbereder du bedst din båd til fredagens 20-års hændelse

19. december 2023
Køge Marina

Bådejere har i de næste dage en vigtig grund til at køre på havnen. DMI varsler forhøjet vandstand i store dele af landet fredag og lørdag, og allerede nu skal der handles for at formindske skader på båden og havnens anlæg mest muligt.

Af: Merete Ettrup, FLID – Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Det er kun godt 2 måneder siden Syddanmark blev ramt af en 100-års hændelse, der gav følgeskader for samlet set over 90 millioner kroner. Denne gang er det stort set alle de havne, der sidst gik fri, der skal i gang med at forberede sig på forhøjet vandstand. Foreløbig melder DMI om en kategori 2 varsel, som også udtrykker betegnelsen: farligt vejr.

Vandstanden i store dele af landet ser ud til fredag at nå et niveau, der når op over grænsen for en 20-års hændelse. Lige nu er forventningerne altså ikke en lige så alvorlig stormflod, som vi så i oktober, men det er alvorligt nok, og selv om de danske lystbådehavne generelt er godt forberedt til ekstremvejr, så kræver det god forberedelse også af bådejerne, at minimere skader på deres både og havnenes broer og anlæg.

Bådejernes indsats ved ekstremt vejr er afgørende

En af de havne, der i oktober blev ramt af stormfloden, er Køge Marina. Havnen fik skader for omkring 1 million kroner, men det beløb ville ifølge havnemester Kenneth Højlund Jensen have været meget højere, hvis ikke havnens medarbejdere og bådejerne havde taget alle de forholdsregler de kunne. Så snart varslet om stormflod blev kendt, gik alle i gang med at forberede sig og sikre både, broer og anlæg.

Bådejernes indsats i forberedelserne havde stor betydning for, at det trods alt ikke gik værre i Køge Marina, end det gjorde. Kenneth Højlund Jensen var ude med information til bådejerne, med det samme varslet kom. De fleste bådejere er gode til at forberede sig på ekstremvejret. Men tilbagemeldinger fra flere havne vidner om, at der også er bådejere, der ikke sikrer deres både og forbereder fortøjningerne til højvande. Det kan ikke bare betyde skader på deres egen båd, men forårsager desværre også skader på havnens anlæg og broer, samt havnens andre både, hvis fortøjningerne springer.

”Følg med og vær vågen”

Bådejernes indsats ved ekstremt højvande er vigtig, og vi har bedt Havnemester Kenneth Højlund Jensen om at dele de råd og erfaringer han handlede på, da stormfloden ramte Køge Marina:

- Følg med på DMI, eller hvilken kanal du nu bruger til at følge vejrmeldingerne på. Man skal være vågen! Det er forberedelserne, der er vigtige. Lyt til advarsler og anvisninger fra havnen eller andre myndigheder.

  1. Når vandstanden stiger, skal du slægge fortøjningerne, så de kan følge med op og ned. Vær sikker på at fortøjningerne er stærke og ordentlige, så de kan holde til presset.
  2. Sørg for at fendre båden godt af. Både for at beskytte den mod andre løsrevne både, og hvis din båd skulle rive sig løs.
  3. Sluk for strømmen, så du undgår kortslutning.
  4. Flyt eventuelt båden til et mere sikkert sted i havnen, hvis det er muligt. Snak med havnen om hvor, du eventuelt kan ligge.
  5. Sørg for at surre sejl, kalecher og andre løse genstande godt fast.
  6. Det er en god ide at lave en ekstra fortøjning ind til broen, som kan være en ekstra sikring. Med en ekstra fortøjning har båden stadig en snor i land, hvis de andre fortøjninger springer.
  7. Husk også at følge med på fortøjningerne, når vandstanden falder igen.

Ovenstående råd gælder de både, der ligger i vandet. Tjek også båden, hvis den står på land. Sørg for at spænde alle fald ind, og at sejl og alle løsdele er pakket væk eller surret godt fast. Her gælder det også om at slukke for strømmen.

Kenneth Højlund Jensen understreger flere gange under samtalen, hvor vigtig forberedelserne er:

- Der er ikke noget at stille op, når vandstanden topper, og broerne er oversvømmet. Så er det for sent at gøre noget. Så kan vi bare se til og håbe på, at forberedelserne rækker til at modstå naturkræfterne. Der er ikke nogen genvej. Bådejerne er nødt til at følge med, tilse båden, advare hinanden og hjælpe hinanden. Bare en enkelt båd kan lave meget skade, når naturkræfterne raser, lyder det fra Havnemesteren i Køge Marina.


Flere nyheder

Copyright 2024 © Havneguide.dk