Kan du bruge havnens redningsudstyr?

22. december 2022
Kan du bruge havnens redningsudstyr?

Er du en af de 50.000, der i løbet af 2022 har set Sikker Havns kampagnevideo: ”Kan du bruge havnens redningsudstyr?”. Så vil vi gerne sige tak.

Af Merete Ettrup, flidhavne.dk

1000-tak til alle jer, der har brugt tid på at se Sikker Havns kampagnevideo, delt den på Facebook og Instagram, og i det hele taget udbrede kendskabet til havnenes sikkerhedsudstyr. Sikker Havn kampagnen kørte hen over sommeren og er i alt set af knap 190.000 personer og har haft 1,15 millioner visninger. Det har været supervigtigt i forhold til at få det vigtige budskab ud.

Uofficielle tal fortæller, at omkring 4.000 falder i vandet om året. Danmarks Statistik oplyser, at 15 personer sidste år mistede livet i drukneulykker i danske havne. Sikker Havn kampagnen fortsætter i det nye år, og vi håber I stadig vil hjælpe os med at dele og udbrede kendskabet.

Generelt er sikkerheden i de danske lystbådehavne god. Men arbejdet med at blive en Sikker Havn kommer først i mål, når også kendskabet til redningsudstyret og brugen af det når ud til alle brugerne. Derfor har Foreningen af Lystbådehavne i Danmark - FLID, med støtte fra Tryg Fonden, denne sommer været ekstra aktiv på de sociale medier med kampagnen: Kan du bruge havnens redningsudstyr? Se eller gense videoen her. 

Alle kan gøre den afgørende forskel

Det er ikke svært at bjærge selv store personer op af vandet med det rette udstyr, men det kræver selvfølgelig, at man ved hvordan det fungerer.

Kampagnen har for eksempel vist, at ikke alle ved, at den hvide beholder i midten af de opsatte redningskranse indeholder en kasteline, der skal tages ud inden kransen kastes i vandet.

Det er heller ikke alle der ved, hvordan den løse stige med armbeslag kan redde en forulykket eller bevidstløs person op af vandet, hvis den bruges rigtigt.

Det er ikke svært, men det forudsætter at man ved hvor udstyret kan findes og hvordan det bruges. Med kampagnen om hvordan redningsudstyret skal bruges, er kendskabet nået langt omkring. Det er målet, at videoen vil fortsætte med at blive delt, så udstyret kan bruges af så mange som muligt.

Sikker Havn er din garanti

FLID står for at hjælpe de danske lystbådehavne til at bliver Sikker Havn certificeret. Sikker Havn har fokus på at højne sikkerheden. Ved at følge en række anbefalinger for at forebygge ulykker i havnen, kan lystbådehavne opnå en certificering som Sikker Havn. 

FLID har uddannet en række Sikker Havn vejledere, som vejleder havnene, der ønsker at blive Sikker Havn certificeret. Ud fra en risikovurdering udarbejdes en række anbefalinger, som havnen skal følge for at blive certificeret.

Certificeringen som Sikker Havn gælder for en 3-årig periode, hvorefter havnen skal re-certificeres.

Der er i skrivende stund 31 certificerede havne i Danmark og 69 har fået lavet en risikovurdering med anbefalinger. Hvis du har bådplads i en Sikker Havn, har du sikkert allerede fået tilbudt et kursus i, hvordan havnens redningsudstyr skal bruges.

Stor fokus på sikkerheden i havnene

Der bruges mange penge og ressourcer på at udvikle sikkerheden i de danske havne. FLID arbejder for, at viden og erfaringer fra Sikker Havn projektet udbredes til alle havne i Danmark. Det er vigtigt, at redningsudstyr og brugen af det er så ens som muligt, så uanset hvor i landet du befinder dig, ved du præcist hvad du skal gøre for at hjælpe en person fra at drukne.

FLID er lystbådehavnenes brancheforening, og repræsenterer både private og kommunale havne, hvori der befinder sig lystbåde. Foreningen har 297 af landets små og store lystbådehavne som medlemmer. Medlemshavnene repræsenterer tilsammen mere end 44.000 bådpladser.

Når du kommer sejlende til en havn, der på Havneguide.dk er markeret som ”Sikker Havn”, så skal du forvente:

 • Faste redningsstiger til dem der falder i vandet og alene må bjerge sig op på broen
 • Redningsposter på broerne, hvor der er redningskrans og en redningshage til at fange en person i vandet og lede dem hen til en løs stige med armbeslag
 • Al redningsudstyr er markeret med gul reflekterende tape
 • At havnen to gange om året tilbyder havnens brugere et kursus i, hvordan redningsudstyret skal anvendes
 • At havnen fører kontrol med at udstyret er i orden og anvendeligt
 • Du kan også forvente, at der er førstehjælpsudstyr og som regel også hjertestarter og brandslukker

Hvad kan du som sejler selv gøre?

 • Deltag i havnens sikkerhedskurser
 • Orienter dig om sikkerhedsposterne i din hjemhavn og i de gæstehavne du besøger
 • Se videoen om hvordan sikkerhedsudstyret skal bruges og del den gerne med dine venner på Facebook
 • Sørg for at fortøje din båd forsvarligt og lad være med at lægge jer ud for en fast redningsstige (og nej, brug den heller ikke som fortøjningspæl)
 • Snak med nabo-skibet om havnens sikkerhedsudstyr
 • Spørg til din hjemmehørende havns planer for at være, eller at blive, certificeret som Sikker Havn
 • Lad eventuelt din badelejder være slået ud når I ligger i havn. Den kan være en ekstra sikkerhed.
 • Alle havne, der er Sikker Havn-certificeret, kan let kendes på flaget. Certificeringen fremgår også af havnens præsentation på havneguide.dk.

Flere nyheder

Copyright 2024 © Havneguide.dk