Kulturmiljøer

Svendborg

Her har gennem tiden og er fortsat mange hjemmehørende skibe og rederier. På havnen finder du Maritimt Center Danmark, som arrangerer udflugter med nogle af de stolte gamle træskibe, som fortsat hører hjemme i Øhavet.

Svendborg er den næststørste by på Fyn, som endnu har bevaret den ældre bykerne med smalle gader, torve og gårdmiljøer. Svendborg kan henføres til 1100-tallet, hvor en borg blev anlagt ved sundet og et lille fiskerleje voksede frem omkring den. I 1200-tallet blev Svendborg til en by, Swineburg (borgen med svin, forstået som sted med særligt mange vildsvin indenfor murene). Allerede i Middelalderen var Svendborg en vigtig handels- og håndværksby med udgangspunkt i hovederhvervet; søfart. I 1253 fik Svendborg købstadsrettigheder og blev en vigtig købstad med gode adgangsforhold til havet.

Svendborgs historie har gennem tiden været præget af hærgen, plyndringer og brande, men også pesten gjorde indhug i befolkningen. Efter svenskekrigene i 1600-tallet fortsatte udvandringen og i 1672 havde Svendborg kun ca. 1000 indbyggere. Og først i 1800-tallet kom der endelig fremgang for byen.

Svendborg er en hyggelig handelsby, som i 2008 blev Cittaslow-certificeret. Cittaslow bevægelsen handler om at fremme det gode liv ved at udbrede Slow Food filosofien til både hverdagslivet og bystyret. Målet er at øge livskvaliteten ved at arbejde med at fremme værdier som kvalitet, bæredygtighed og lokale produkter.

Se mere om Svendborg på: www.visitsvendborg.dk og mere om Cittaslow på: www.cittaslow.svendborg.dk

Andre Kulturmiljøer

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2023 © Havneguide.dk