Sårbare områder

Mejlhoved, Drejø

Det Sydfynske Øhav er et stort oversvømmet istidslandskab. Her kan du opleve 55 øer, 480 km kystlinje og 12 forskellige Natura 2000 naturområder (godt halvdelen af alle danske Natura 2000 naturtyper). Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områder skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Se mere på www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/

Hvad betyder det?

Du må færdes frit på og i vandet i Det Sydfynske Øhav. Dog med undtagelse af fuglereservater og sårbare naturområder. Du kan finde en oversigt over områderne i app’en; ’Outdoor Guide – Det Sydfynske Øhav’, som gratis kan downloades til Iphone og Android.

Fra 1. marts til 15. juli yngler titusinder af fugle på øer og holme i Det Sydfynske Øhav. I den tid skal du passe på ikke at forstyrre dem. Lad være med at gå i land på alle ubeboede holme og rev i denne periode og hold mindst 50 meters afstand til kysten.

Se mere om Drejø her: www.detsydfynskeoehav.dk

Andre Sårbare områder

i sejleruniverset Det Sydfynske Øhav
Copyright 2024 © Havneguide.dk