Fotograf
Udvikling Assens - VisitAssens

Museum Vestfyn - udstillingssteder

ERNST - Østergade 57
Bygningen i Østergade har i to generationer dannet rammerne om sølvvarefremstilling. Først i forbindelse med grundlæggelse af butik og værksted i 1890 og sidenhen gennem etablering af en egentlig sølvvarefabrik i sammenhæng med bygningen i Nygade 2. Her blev der grundlagt fabriksbygning i 1915. I 1920’erne er sølvvarefabrikken på sit højeste med ca. 50 ansatte. De sølvvarer, der produceres, sælges både lokalt fra butikken i Østergade, men også i hjertet af København afsættes varerne fra et lager i Købmagergade. Sølvvareproduktionen lukker i 1955.

Assens Toldkammer, Nordre Havnevej 19:
Det kongelige toldkammer i Assens (Assens Toldkammer) blev bygget i 1834 efter forlæg af Hofbygmester Jørgen Hansen Koch (1787-1860). Bagbygningen blev i 1854 opført som frihandelslager for byens købmænd. Assens Toldkammer indskriver sig i rækken af senklassiske bygninger, og følger et kendt facadeskema og en planløsning, som er brugt ved flere andre toldboder fra perioden, eksempelvis i Faaborg. Som en følge af den udsatte og højvandsudfordrede placering på havnen, har bygningen gennemgået mange indvendige ændringer. Eksempelvis var en, på det tidspunkt, rekordhøj oversvømmelse i Assens havn i december 1867 årsag til at man hævede gulvet i frihandelslageret. Dette blev gjort for at forhindre, at fremtidigt højvande skulle trænge ind i bygningen. Ved samme lejlighed blev trappen til loftet flyttet og en ekstra dør blev sat i, i forlængelse heraf, for at imødekomme personalets udfordringer med vind og blæst. Ligeledes blev Assens Toldkammer udstyret med en ekstra skorsten, for at sikre, at personalet kunne holde varmen. Hejsværket i den søndre gavl blev bl.a. anvendt til at hejse brænde op til loftet, så brændeovnene kunne forsynes i de kolde perioder. På bygningens facade er det optegnet et mærke efter vandstanden i den hidtil største stormflod i Assens, 13. november 1872. Efter den omfattende omstrukturering af toldvæsenet sidst i 1960´erne, stoppede Assens Toldkammer med at fungere som toldsted. Her blev Assens Toldkammer en del af sammenslutningen Fredericia Distriktstoldkammer. I 1972 blev toldkammeret købt af Assens Sømandsforening Sømandshjems Fond, hvorefter bygningen dannede en unik ramme om en udstilling af søfartsminder. Bygningen blev fredet i 1978. Museum Vestfyn overtog Assens Toldkammer i år 2000 og bygningen anvendes nu til udstilling.

Willemoesgaarden, Østergade 36:
Willemoesgaarden er en hjørnebygning opført i bindingsværk. Bygningen kendes på sin markante røde farve med grønne vinduer. Omkring år 1600 var gårdens otte fag dybe gavlhus forsynet med en 5-fags knægtbygget gavl ud mod Østergade, samt et 7-fags langhus i tilslutning hertil. Det to stokværk høje langhus fungerede som magasinbygning. Magasinbygningen afslører, at der i hvert fald fra Chr. 4. tid har været købmandsgård på stedet. Gavlkonstruktionen forsvandt, formentlig i slutningen af 1700-årene, hvor bygningen til gengæld fik tilføjet de to kviste, som stadig ses i dag. Indkørslen fra Østergade, til det indre gårdkompleks, skete tidligere gennem en 2-fag bred port i forlængelse af langhuset. Dette blev ændret i 1675, da storkøbmand Erich Nielsen overtog ejendommen og tilføjede bygningen endnu tre østlige fag, så den spændte over i alt 15 fag; det samme som i dag. Yderst mod øst blev den nye port placeret, mens den gamle forsvandt. Endelig er den indgangsdør, som ses til porten i dag, tilføjet ved en restaurering i 1890.

Den første ejer af gården, som vi kender noget til, er handelsmanden Frands Meel, som ejede gården i 1667. I 1705 købte amtsforvalter Bartram ejendommen, og der blev indrettet amtstue. Her skulle borgere og bønder betale skat, typisk i form af korn, som kunne lagres i magasinbygningen. Herefter fulgte 90 år med skiftende amtsforvaltere; Christen Willemoes var den sidste, og det er hans slægt, gården i dag har taget navn efter. Familien forlod Assens i 1795, og gården overgik igen til købmandseje. J.C. Dreyer, Dankvart Dreyers far købte gården. Gården blev fredet i 1914, da kommunen købte ejendommen.

Læs mere her.

Adresse

Østergade 57
5610 Assens
Danmark

Telefon
64713190
Email
post@museumvestfyn.dk

Andre Seværdigheder

i sejleruniverset Sejlerparadiset Fyn
Copyright 2024 © Havneguide.dk