Nyt tankanlæg med diesel i Skive Søsportshavn

02. juli 2020
Skive Søsportshavn

Juli 2020

Skive Søsportshavn har etableret et nyt, topmoderne 10.000 liters tankanlæg med Marine Diesel og GTL Fuel (diesel fremstillet på naturgas i stedet for råolie).

”Pga. af COVID-19 restriktionerne kan vi desværre ikke holde en større åbningsfest med fadbamser, kage og hyggesnak, men vi kan da ligge op til en festlig åbning med lave brændstofpriser, (gældende for de første 10.000 liter), idet vi forventer at sælge til ”indkøbspris” på omkring 8,60 kr. pr. liter Marine diesel og 8,90 kr. pr. liter GTL Fuel,” siger Henrik Svenningsen, formand for Skive Søsportshavn og fortsætter:

”Der skal være noget ”ekstra” for at trække gæstesejlere til havnen og her er et moderne tankanlæg, som du kan sejle hen til en af mulighederne, da de ellers skal spadsere knap to kilometer til nærmeste tankstation.”

Tanken er åben
Selvom der stadig lægges asfalt om tankanlægget, er tanken fyldt op og klar til brug.
Tankbilen fra DCC/Shell har været forbi og fylde anlægget med 6.000 liter Marine diesel (diesel uden tilsat biodiesel) samt 4.000 liter af et nyt alternativ til diesel, der vil forbedre havnemiljøet, nemlig Shell GTL Fuel.

Det er Foreningen ”Skive Søsports Havn” og Skive Kommune, der har indgået en driftsaftale om placering og etablering af et 10.000 liters tankanlæg på Skive Søsportshavns lejede arealer.

Havnen har gennem de sidste tre år gennemgået en større renovering, herunder nye flydebroer, nyt el- og betalingssystem, nyt udekøkken og grillplads, nyt kombineret bølgebryder, opholds- og udsigtsområde, INFO-skærm, nyt tankanlæg og pladser for autocampere er på skitseplanen senere i 2020.

Skive tankanlaeg

Skive Søsports Havn vil gerne fra hjertet takke dem, som under projektet har været indblandet og ydet en stor støtte, her skal specielt nævnes: Skive Kommune, SPAR VEST FONDEN, Nordjyllands Brandvæsen, DCC Energi, DMR, GeoPartner og ikke mindst FTC som hovedentreprenør.

Kommer du som gæstesejler til Skive, kan du læse mere om Skive Søsportshavns faciliteter, priser og seværdigheder på linket her


Flere nyheder

Copyright 2024 © Havneguide.dk