Nyt havnetorv og dige på Avernakø Bådehavn

28. juni 2022
Avernakø Bådehavn

Nyt havnetorv og dige i Avernakø Bådehavn

En gennemgribende forandring er Avernakø Bådehavn har nået sin ende, og i dag fremstår havnen imødekommende, attraktiv for sejlerfamilien og højvandsikret til fremtidens klimaforandringer. 

Et nyt havnetorv har set dagens lys og er et spændende samlingssted med bedre havnefaciliteter, en moderniseret cafébygning, et megaskakbræt til en dyst, sandkasse, petanquebane og en stor scene, som alle frit kan benytte til musik, udstillinger, eller hvad man selv finder på. 

Også logistisk har havnen fået en bedre løsning. Der er etableret vejadgang til lystbådehavnens broer og slæbested, der går uden om havnenes bygninger. Førhen skulle man igennem bygningerne. 

Kombination af klimasikring og rekreative interesser 

Avernakø Bådehavn besluttede i starten af projektet at sikre havnens fremtid med en samlet plan for at forhindre fremtidige oversvømmelser. Det betød, ifølge Frans Hejgaard, der er bestyrelsesmedlem i Avernakø Bådehavn - "at højvandsikringen kombineres med attraktive fysiske rammer og aktiviteter for sejlende gæster, rejsende fra færgen, men også for øboerne og deres forretningsmæssige interesser. Samtidig kan det nye havnetorv og højvandssikring sikre Avernakø Havn er særkende, der adskiller havnen fra de øvrige lystbådehavne i området," slutter Frans Hejgaard.  

Havdiget bestod sin test 

Det var en stor lettelse for havnen, da havdiget på den nye havn bestod sin prøve ved højvande lige før nytår. Diget er tæt.
Og netop højvandssikringen var central i byggeriet af havnens nye rammer, da Avernakø Bådehavn både i 2017 og i 2019 blev oversvømmet af ekstrem højvande. Der var i begge tilfælde tale om "20-års hændelser". Og i begge tilfælde fik havnen erstatning af Stormrådet, og omkostningerne til reparationer fra vandskader på bygninger og inventar løb tilsammen op i en lille million. Også i 2020 blev terrænet oversvømmet, dér hvor bygningerne står. 

Læs mere om Avernakø Bådehavn her på Havneguide, hvor du finder nyttige informationer for sejlere.

Projektet har modtaget LAG-tilskud på 490.000 kr. til "Avernakø Havn: Nyt havneområde med torv og højvandssikring". 


Flere nyheder

Copyright 2023 © Havneguide.dk