Husk at vende gæsteskiltet fra rød til grøn

29. juni 2022
Husk at vende gæsteskiltet

Vi kender det alle sammen. Man ankommer til en fyldt sommerhavn og pladser står tomme med et rødt gæsteskilt. Fordi skiltet ikke er vendt til grøn.

”Med en særdeles travl sæson i sigte og mange sejlere på vandet, er det helt afgørende, at vi alle husker hinanden på at vende gæsteskiltet fra rød til grøn, når man sejler ud af havnen i længere tid,” siger Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID).

Det er god service overfor gæstesejlere, men kan også sikre havnen indtægter, så der er penge til at vedligeholde og udvikle havnen for. Dermed undgår man også, at manglende indtægter på gæstepladser bliver en økonomisk byrde for havnens fastliggere.

Ketchup effekt – en travl sæson i vente

Prognoserne for denne sommersæson ser meget lovende ud, idet vi forventer at et stort antal besøg af udenlandske lystsejlere, siger Jesper Højenvang, FLID og fortsætter: Det er positivt, at så mange danskere er blevet bådejere, det giver nyt liv i havnen og et ventet generationsskifte. Dertil forventer vi i denne sæson, at udenlandske gæstesejlere kommer til at fylde godt i statistikkerne for overnatninger i lystbådehavne.

Det skyldes, at udenlandske sejlere under pandemien har haft begrænset mulighed for at besøge os. I år kan de igen krydse grænsen og besøge de danske lystbådehavne, især forventer vi norske og svenske sejlere i stort tal. De tyske lystsejlere var allerede talrigt til stede sidste år, og vi forventer, at de ankommer lige så talstærkt i år og sandsynligvis mere til. Vi har allerede på nuværende tidspunkt meldinger fra mange havne om, at udenlandske gæstesejlere fylder godt op, siger Jesper Højenvang.

I alles interesse

Med en travl sæson i vente, kan bådejere hjælpe med at frigøre pladser i havnen, ved at vende gæsteskiltet til grøn, når man forlader sin hjemhavn. Glemmer man at vende skiltet, har nogle havne et sms-system, hvor man melder ind, når man forlader sin plads. Andre klarer det med opkald til havnekontoret og flere steder går havnepersonalet ud og vender skiltet.

”Det er i alles interesse at byde gæster velkommen på havnen. Hvis vi som turismeområde skal bevare det gode serviceniveau og skabe en omsætning, der gavner drift og udvikling i havnene til fælles bedste,” slutter Jesper Højenvang.


Flere nyheder

Copyright 2024 © Havneguide.dk