Havmiljøvogterne vinder europæisk pris

28. juni 2024
Havmiljøvogter

Vinder pris i stærkt internationalt felt: ”Det er en enestående anerkendelse af de 30.000 frivillige” 
 

30.000 danske frivillige i Havmiljøvogterne har fået en fornem anerkendelse, da indsatsen vandt EU’s Greening Award ved en stor ceremoni i Spanien. Prisen uddeles af det samlede europæiske kystvagtfællesskab og gives til et projekt, der engagerer og motiverer offentligheden inden for bæredygtighedsområdet.

Siden 2006 har de mange frivillige samlet affald på kysterne og spottet oliespild i havet. 

Havmiljøvogterne er Søværnets indsats for rene have og kyster, og siden 2006 har frivillige indrapporteret oliespild på havet og samlet affald på danske kyster. Der er mere end 30.000 frivillige havmiljøvogtere og initiativet er den største fællesindsats i Danmark for renere kyster og have. Den 27. juni fik Havmiljøvogterne så international anerkendelse, da indsatsen vandt EU’s Greening Award foran et stærkt felt, hvor man var dansk repræsentant ved siden af et  fransk, et litauisk og et svensk projekt.  


Anerkendelse til den stille indsats  

Admiral Henrik Ryberg er øverste ansvarlige for Havmiljøvogterne og han glæder sig meget over prisen. ”Havmiljøvogtere er mennesker, der gør en forskel for det store fællesskab, hver gang de går på stranden eller er på havet og efterlader det renere, end da de kom. De går ofte alene eller i små grupper, og de gør ikke den gode gerning for at få ros – de gør det, fordi de gerne vil passe på den natur, vi deler. Så EU’s Greening Award er en enestående og fuldt fortjent anerkendelse af de 30.000 frivillige, der ellers godt kan leve lidt i det skjulte”, siger han.  


700 tons affald om året 

Havmiljøvogterne har både fokus på vand og på land, og indsatsen er vigtigere end nogensinde, mener Birgitte Søby Vagnholm, der er daglig leder af indsatsen for Søværnet. ”Klimaforandringerne har bragt mere voldsomt vejr med sig og de mange storme kombineret med den store mængde skibe i vores farvande gør, at der desværre er en stadig strøm af affald der driver i land langs de danske kyster”, siger hun. ”Vores medlemmer samler hvert år 700 tons affald op på kyster og i havet, og jeg er sikker på, at behovet ikke bliver mindre. Heldigvis oplever vi en støt stigning i antallet af medlemmer – også juniorer, som vi er meget glad for vil tage del i arbejdet”. 


Internationalt fokus 

Med The Greening Award får Havmiljøvogterne nu fokus fra hele EU og kan tjene som model for lignende indsatser i andre lande. De tre europæiske agenturer, der står bag prisen, udgør nogle af hovedaktørerne i den såkaldte Green Deal, der er en pakke med politiske initiativer, der skal bane vejen for EU's grønne omstilling. Prisen har til formål at hylde dem, der har taget miljø- og klimaudfordringerne op og gør en daglig indsats.  

 

Om Havmiljøvogterne

Havmiljøvogterne er Søværnets indsats for rene have og kyster. Siden 2006 har Søværnets Havmiljøvogtere spottet olie og samlet affald på danske strande og vande. Med mere end 30.000 frivillige er initiativet den første og største fællesindsats til bekæmpelsen af affald i havet og langs kysten. Indsatsen ledes af Søværnskommandoen, der har ansvar for farvandsovervågning, søredning, sikkerhed og havmiljø i hele Danmark. Læs mere her 

Om The Greening Award Initiative

The Greening Award Initiative har til formål at fejre bæredygtige projekter, som udføres og udvikles på tværs af de mere end 300 myndigheder, der udgør det europæiske kystvagtsamfund. Initiativet er fællesorganiseret af de tre europæiske agenturer, som har til opgave at støtte nationale myndigheder, der udfører kystvagtsfunktioner: Den Europæiske Fiskerikontrolmyndighed (EFCA), Den Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA) og Den Europæiske Grænse- og Kystvagtsagentur (Frontex). Læs mere her


Flere nyheder

Copyright 2024 © Havneguide.dk