Godt sømandskab i havnen

05. juli 2022
God sømandskab i havnen

Hjælp hinanden, når der skal fortøjes
 

For nogle kan det give sved på panden, når man skal finde en ledig plads i en ukendt og fyldt sommerhavn. Og på en hyggelig sejlerferie er det vigtigt, at anduvningen ikke ender som en uoverkommelig stressfaktor for besætningen om bord.

Men husk, at sejlerne er hjælpsomme og gerne tager imod en fortøjning, hvor der er brug for det, og viser også gerne hvordan. Så medmindre der er særlige behov, bør man undgå at kontakte havnefogeden, for at høre, om der er plads i havnen. Det kan nemlig være svært at forudsige pladsforholdene senere på dagen, eller to dage ud i fremtiden, da situationen kan ændre sig i løbet af dagene. Så sejl ind i havnen og så finder man ved fælles hjælp som regel altid en plads, på den ene eller anden måde.

Måske lægger man sig udenpå en anden båd og smutter ind på en ledig plads næste morgen. Eller man ligger for svaj udenfor havnen og sejler ind næste dag. For både med specielle behov, eller meget store fartøjer, er det naturligt at tjekke pladsforholdene før ankomst. Men sejlerlivet er også at tage tingene, som de kommer, og man hjælper gerne hinanden på havnen med at finde en plads. Kommer man sent på dagen kan det være sværere at finde en plads.

God anduvning = god oplevelse

På havnen betyder det meget, at man tager imod en båd, som leder efter en plads i havnen. Vi må stå klar til at hjælpe og være opmærksomme, når en ny båd dukker op i indsejlingen. Der er flere, som er usikre på at fortøje og måske især, hvis havnen ikke har traditionelle pælepladser. Men bare det, at der står en klar til at hjælpe kan skabe tryghed og måske kan man lære et par tricks af hinanden.

Godt sømandskab i havnen

Illustrationer: Gert Eilenberger 

Her er et par gode tips til et godt havneliv

 

God anduvning starter før indsejlingen
Godt sømandskab er god forberedelse. Sæt fendere fast til søgelændere, hvor de ligger klar på dæk og hav fortøjninger klar. Er I flere ombord, kan opgaverne fordeles og aftalerne være på plads, før I går ind i havnen. Nogle står for fendere og fortøjningsklargøring, og nogle har til opgave at holde båden fra nabobåden, når man lægger til. Sørg for kun at have det tovværk fremme, som I skal bruge for ikke at snuble, når der skal fortøjes og løbes rundt på båden. Husk at træne jeres knob, så båden kan fortøjes robust.

Tjek vindretningen
Se på vindforholdene, før I anduver. Vindens retning har stor betydning for, hvordan du kan bevare styringen på din båd, når I læg- ger til. Læg til mod lu og fra mod læ. Hvis der er vind er det en god ide at lægge fortøjet med stævnen op mod vinden, det giver mest ro i båden. Vis, at du har brug for hjælp Spørg, hvis du har brug for hjælp. Sejlere er hjælpsomme og tager gerne en fortøjning eller giver råd.

Sænk farten
Havnemanøvre er situationer, hvor der kan ske skader på egen eller andres både. Sænk farten. De fleste steder er det 3 knob. Så kan I lettere få kontrol over båden og ændre retning, hvis det er nødvendigt.

Undgå løse fald
Sørg for at binde alle jeres fald og løse hængsler fast, så de ikke klaprer og forstyrrer nattesøvnen.

Benyt agterpælene som hjælp
Ved anduvning på pælepladser, sørg for at få fat om agterpælene til at starte med. Det gør det lettere at bremse båden, så den ikke styrer ind i kajen. Slæk lidt efter lidt tovværket, indtil I er tæt nok på, at en kan hoppe i land med en fortøjning. Den samme teknik gælder, når du lægger fra.

Ring kun til havnefogeden ved særlige behov
I sommersæsonen kan det være vanskeligt at besvare alle opkald. Desuden kan det være svært at forudsige pladsforholdene, da de kan ændre sig time for time i en travl sommerhavn. Som tommelfingerregel er der flest ledige pladser om formiddagen og færrest om aftenen. Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt at lægge udenpå hinanden, eller ligge for svaj, indtil man måske næste morgen kan smutte ind på en ledig plads i havnen.

Kilde: ”Godt sømandskab i havnen” af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID).

 

Hvad siger reglerne i Standardreglementet?

 

Pladshensyn
Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

Tømning af holdingtank
Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding- eller septictanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtage faciliteter / tømningsanlæg.

Fart
Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at det ikke er til ulempe for andre.

Kilde: Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.


Flere nyheder

Copyright 2024 © Havneguide.dk